Høring vedr. erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp

Open/public
Start date: 26-05-2023 - 14:30
End date: 02-06-2023 - 23:59

Udbuddet vedrører indkøb af levering af erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp.

Udbuddet omfatter psykologisk bistand og rådgivning til ordregivers medarbejdere i forbindelse med aktuelle psykosociale problemer, som påvirker arbejdsindsatsen negativt, herunder alvorlige arbejds-relaterede hændelser som stress, chikane, mobning, udbrændthed, omstruktureringer, fyringer, ulyk-ker, dødsfald, vold eller trusler.

Formålet med at yde medarbejderne psykologisk rådgivning og krisehjælp er at sikre, at de ansatte forbliver mentalt sunde, og undgår at blive psykisk nedslidte af det arbejde, de udfører.

Ved psykologisk krisehjælp (herefter benævnt krisehjælp) forstås akut psykologisk bistand, der ydes i forbindelse med voldsomme og traumatiske hændelser, herunder eksempelvis situationer, hvor medarbejderen har været udsat for trusler, vold, overfald, voldsomme arbejdsulykker, trafikuheld eller lignende.