Markedsdialog Diplom i Offentlig Ledelse (DOL)/Diplom i Ledelse (DIL)

Open/public
Start date: 31-05-2018 - 00:00
End date: 17-09-2018 - 23:59
31. Maj 2018 - Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune
Questions
Invitation til dialogmøde
Invitation

Mødet afholdes mandag den 18. juni 2018 i tidsrummet kl. 09.00 – 11.00 i Odense Kommunes Uddannelsescenter Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C., lokale 326.


Tilmelding, med oplysning om deltagerantal, bedes foretaget til udviklingskonsulent Susanne Kongensgaard, mail: sukv@odense.dk senest 11. juni 2018.

18. Juni 2018 - Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune
Questions
Invitation til dialogmøde
Præsentation fra dialogmøde

Slides fra m ødet 18.6.2018


Bemærkninger hertil eller spørgsmål i øvrigt til det kommende udbud kan fremsendes her på siden frem til 26.6.2018

20. Juni 2018 - Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune
Questions
Invitation til dialogmøde
Revideret præsentation

Der er enkelte ændringer i slides fra dialog mødet i forhold til den version, der tidligere blev uploaded til siden.


Hermed version 2, som den blev vist på dialog mødet. Ændringen ses side 12.


Ledelsesudviklingsmodellen vil dog blive uddybet her på høringsportalen. Materiale herom forventes uploaded den 22. juni

23. August 2018 - Laila Kibsgaard Kristensen, Odense Kommune
Questions
Invitation til dialogmøde
Forventet tidsplan for udbuddets offentliggørelse

Vi forventer at udbudsmaterialet offentliggøres i løbet af september 2018.


Ledelsesudviklingsmodellen og uddybende beskrivelse af krav til samarbejdet vil fremgå af udbudsmaterialet.


Annoncering af udbuddet og link til udbudssystemet hvor udbuddet gennemføres kommer på

https://www.odense.dk/erhverv/udbud/aktuelle-udbud