Høring - Skovservice og træpleje

Consultation
Start date: 04-04-2024 - 12:00
End date: 18-04-2024 - 12:00

Odense Kommune er i gang med at forberede udbuddet skovservice og træpleje. Udkast til udbudsbetingelserne, rammeaftale, kravspecifikationen mv. sendes i høring med henblik på at få input til det kommende udbudsmateriale.

Det endelige udbudsmateriale påtænkes at blive offentliggjort i maj 2024. Kontraktstart er den 1. januar 2025.

Udbuddet vedrører følgende opgaver:

  • • Træpleje og –fældning
  • • Beskæring langs veje og stier
  • • Kultur- og bevoksningspleje
  • • Bekæmpelse af kæmpebjørneklo
  • • Salg af skovede effekter
  • • Stormberedskab
  • • Tilkaldevagt
  • • Tilsynsopgaver
  • • Diverse pleje-og serviceopgaver