Høring i forbindelse med udbud af flytteforretninger

Open/public
Start date: 06-02-2018 - 00:00
End date: 20-02-2018 - 23:59
 

Udbuddet vil blive gennemført som et offentligt udbud, og forventes offentliggjort 1. kvartal 2018. Kontraktstart forventes 1. september2018.

KomUdbud – Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012, er et samarbejde mellem 15 jyske og fynske kommuner.

https://komudbud.dk/

KomUdbuds tovholder og vicetovholder har på baggrund af KomUdbuds behov og ønsker, samt en markedsundersøgelse udarbejdet et udkast til kravspecifikation og tilbudsliste samt tildelingskriterier som hermed bringes i høring.

KomUdbud opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til KomUdbud at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.