Høring i forbindelse med udbud af flytteforretninger

Open/public
Start date: 06-02-2018 - 00:00
End date: 20-02-2018 - 23:59
 

Udbuddet vil blive gennemført som et offentligt udbud, og forventes offentliggjort 1. kvartal 2018. Kontraktstart forventes 1. september2018.

KomUdbud – Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012, er et samarbejde mellem 15 jyske og fynske kommuner.

https://komudbud.dk/

KomUdbuds tovholder og vicetovholder har på baggrund af KomUdbuds behov og ønsker, samt en markedsundersøgelse udarbejdet et udkast til kravspecifikation og tilbudsliste samt tildelingskriterier som hermed bringes i høring.

KomUdbud opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til KomUdbud at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.

6. Februar 2018 -
Questions
Kravspecifikation
Kravspecifikation

 

Der er udarbejdet et udkast til en kravspecifikation, og ønskes i den forbindelse potentielle virksomheders kommentarer til kravspecifikation.

6. Februar 2018 -
Questions
Tilbudsliste
Tilbudsliste

 

Der er udarbejdet et udkast til en tilbudsliste og ønsker i den forbindelse potentielle virksomheders kommentarer til tilbudsliste.

6. Februar 2018 -
Questions
Tildelingskriterium
Tildelingskriterium

 

KomUdbud påtænker at anvende tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Her vil man vurdere virksomhedernes tilbud på baggrund af de opsatte tildelingskriterier.

KomUdbud vil fokusere på pris og kvalitet.

I forhold til kvalitet, hvad skal vi overveje og herunder lægge vægt på? Har i nogle forslag hertil?

19. Februar 2018 - Søren Lindegaard Olsen, MOVEON PARTNERS A/S
Questions
Tildelingskriterium
§ 3.3.2 - Krav til rådgivning, besigtigelse og konsulentbistand

 MoveOn Partners A/S anbefaler følgende tilfdøjelse (afsnit):

"Vinderen af udbud på flytteforretninger må og skal kunne acceptere, at Kommunen kan indgå samarbejde med tredjepart (rådgiver) i forbindelse med større og/eller komplekse flytninger, hvorved den fysiske flytning vil indgå i den samlede planlægning og ledelse af opgaven / projektet". 

20. Februar 2018 - Mike Ankersen Zernichow, CT FLYT & SERVICE ApS
Idea
Kravspecifikation
Ideer til dokumentationskrav og referencer

1.     Det vil være relevant, at leverandørens medarbejder skal kunne fremvise ren straffeattest.

2.     Det vil være relevant , at I beder leverandøren beskrive deres flytte og planlægningsprocesser, således I kan vurdere dem kvalitativt. Da der store forskelle på niveauet for tjenesteydelsen.

3.     Det vil være relevant, at leverandører dokumentere deres forsikringsforhold således at de lever op til følgende krav, som er standard ved mange andre udbud på området

Dokumentation for gyldig erhvervsansvarsforsikring, samt oplysninger om dækningssum

MINIMUMSKRAV: Dækningssummen skal være minimum DKK 10.000.000 pr. hændelse.

Dokumentation for gyldig flytteansvarsforsikring, samt oplyse dækningssum

MINIMUMSKRAV: Dækningssummen skal være minimum DKK. 50.000 pr. enhed/genstand og DKK 2.000.000 pr. flytteopgave.

4.     Det vil også være relevant, at man medsender relevante referencer for virksomheden og nøglepersonale,  således I sikres en leverandør med de rette kompetencer.

20. Februar 2018 - Mike Ankersen Zernichow, CT FLYT & SERVICE ApS
Idea
Tilbudsliste
Ide til revidering i Tilbudslisten

Der er oplistet følgende bil størrelser:

1. Timepris pr. flyttebil: minimum 15 m3 rumfang (uden flyttemedarbejder)

2. Timepris pr. flyttebil: minimum 25 m3 rumfang (uden flyttemedarbejder)

3. Timepris pr. flyttebil: minimum 40 m3 rumfang (uden flyttemedarbejder)

Alternativt kunne opføres 

1.Timepris pr. flyttebil:  optil 15 m3 rumfang (uden flyttemedarbejder)  (Standard varevogn)

2.Timepris pr. flyttebil: minimum 20 m3 rumfang (uden flyttemedarbejder) (Standard 3500 kg bil )

3. Timepris pr. flyttebil: minimum 30 m3 rumfang (uden flyttemedarbejder) (Standard lastbil)


Jeres nuværende opstilling vil give jer unødigt høje priser ved bil nummer 2. og I vil afskære en del leverandører ved at man skal kunne levere biler over 40 m3 i rumfang.