Høring i forbindelse med udbud af cykler, tilbehør og reparationer

Open/public
Start date: 16-08-2022 - 14:00
End date: 30-08-2022 - 14:00

Denne høring vedr. materialet for udbuddet af cykler, tilbehør og reparationer. Odense Kommune ønsker cykler, som kræver et minimum af vedligeholdelse, er driftssikre og solide. Cyklerne skal være i overensstemmelse med Cykelbekendtgørelsen BEK nr. 976 af 28/06/2016 og senere ændringer. Produkterne skal være mærket i overensstemmelse med gældende regler om EU-mærkning, herunder opfylde eventuelt krav om CE-mærkning og overholde relevante harmoniserede standarder.