Markedsdialog vedrørende udbud af gaderenholdelse 2022

Open/public
Start date: 24-02-2021 - 15:30
End date: 10-03-2021 - 23:55

Odense Kommune ønsker at sætte fokus på at sikre bæredygtige indkøb, men ser dette som et samarbejde med markedet for at sikre, at de stillede krav kan imødekommes. I den forbindelse ønsker Odense Kommune at få markedets input til de krav, der skal stilles. Dette specielt for så vidt angår miljø.

Generelt ønskes det belyst, hvilke krav der kan stilles i forhold til FN’s verdensmål. Verdensmålsskemaet er derfor også vedhæftet et af spørgsmålene.

Derudover ønsker Odense Kommune input til en række andre punkter, som anført i denne dialog.

Bemærk venligst, at fristen for deltagelse i dialogen er onsdag d. 10. marts 2021.


1. Oktober 2020 -
Questions
Miljømæssige hensyn

Hvilke krav vil der kunne stilles, der gør opgaveløsningen mere miljøvenlig? Der kan være tale om krav i forhold til drivmidler, euronorm eller lignende, men andre krav kan også være relevante. I forhold til drivmidler/euronorm, må der gerne være tale om en opdeling mellem almindelige (arbejds)biler og de mere specielle køretøjer (fejebiler mv.).

1. Oktober 2020 -
Questions
Miljø, omstilling til miljøvenlige teknologier

Er det realistisk at stille krav til miljøvenlige transportmidler/arbejdsbiler? F.eks. transportmidler, der er CO2-neutrale eller nulemission? Hvad er potentialet for at øge anvendelsen af miljøvenlige transportmidler?

1. Oktober 2020 -
Questions
Miljø, allerede brugte miljøvenlige teknologier

Arbejder I med miljøvenlige transportmidler, og i så fald på hvilken måde?

1. Oktober 2020 -
Questions
Beskæftigelsesklausul

Odense Kommune ønsker at fremme beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte gruppe af ledige (social klausul). Hvilke arbejdsopgaver (indenfor det udbudte område) vil en medarbejder under en social klausul kunne udføre?

1. Oktober 2020 -
Questions
FN's verdensmål

Vedhæftet findes skema med alle FN’s verdensmål. Heri fremgår en nærmere beskrivelse af de parametre, der kan være relevante for det enkelte verdensmål. Udover den miljømæssige del (verdensmål nr. 7 og 12) og ansættelse (verdensmål nr. 8), som Odense Kommune allerede har fokus på, ser I så, at andre verdensmål kunne være relevante for dette udbud?

2. Oktober 2020 -
Questions
Tracking

Er det muligt og realistisk at stille krav om, at de af køretøjerne, der bruges til ukrudtsbekæmpelse, skal være udstyret med en GPS-tracker, der løbende registrerer tid og position, når der udføres arbejde?

2. Oktober 2020 -
Questions
Forsikring

Hvilken størrelse dækningssum på erhvervsansvarsforsikring vil det være passende at stille krav om? Dette eventuelt opdelt for henholdsvis ting- og personskader