Afsluttende markedsdialog vedrørende udbud af grøn vedligeholdelse og vinterbekæmpelse på Odense Kommunes ejendomme 2023

Open/public
Start date: 09-09-2022 - 09:00
End date: 23-09-2022 - 10:00

Odense Kommune udbyder snarligt grøn vedligeholdelse og vinterbekæmpelse på Odense Kommunes ejendomme. I den forbindelse ønsker Odense Kommune at høre markedet om udbudsmaterialet.

Udbuddet vedrører drift og vedligeholdelse af områderne omkring Odense Kommunes ejendomme. Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet renholdelse, ukrudtsbekæmpelse, gartnerisk pleje (f.eks. græsslåning og hækklipning) og vinterbekæmpelse (snerydning og glatførebekæmpelse).

Markedets aktører gives her mulighed for at komme med generelle bemærkninger til udbudsmaterialet. Herudover ønsker Odense Kommune også svar på nogle specifikke spørgsmål i relation til udbudsmaterialet.

Følgende dokumenter kan tilgås:

  • Udkast til udbudsbetingelser
  • Udkast til udbudsbilag B - Teknisk og/eller faglig formåen
  • Udkast til udbudsbilag E - tilbudsliste (dog uden mængdeangivelser)
  • Udkast til kontrakt inkl. bilag 2-5
  • Udkast til bilag 1 - Kravspecifikation

Bemærk, at tilbudslisten vil udarbejdes med en fane for hver delaftale, men at der i høringen alene er én fane til afgivelse af priser. Derudover udestår mængdeangivelsen.

Blå tekst i høringsdokumenterne beskriver forhold, der endnu ikke er afklaret, men som selvfølgelig vil være oplyst ved endelig offentliggørelse af udbuddet.

Rød tekst i høringsmaterialet er forhold, der rettes forud for underskrivelse af kontrakten. Det kan f.eks. være rettelse af, om det er delaftale 1 eller 2.

Følgende dokumenter er ikke uploadet som en del af høringen:

  • Udbudsbilag A - Ejendomme pr. delaftale. Dette dokument vil indeholde oplysninger om ejendommens navn, adresse og ejendomsnummer.
  • Udbudsbilag C - Tro- og loveerklæring
  • Udbudsbilag D - Konsortieerklæring
  • Udbudsbilag F - Tilbudsbesvarelse

Bemærk, at I kan indgå i dialogen som anonyme, såfremt dette ønskes