Markedsdialog vedr. udbud af vagtydelser 2021

Open/public
Start date: 19-03-2021 - 11:00
End date: 07-04-2021 - 12:00

Odense Kommune er i gang med forberedelsen af et kommende udbud vedrørende vagtydelser.

Odense Kommune har eget vagtkorps, som varetager en del af vagtydelserne i Odense Kommune. Aftalen er således et supplement til Odense Kommunes eget vagtkorps.

Udbuddet vedrører:

  • • Vagtværnsopgaver (ad hoc opgaver)
  • • AP-kørsel (Alarmpatruljekørsel)
  • • Faste runderingsopgaver
  • • Kontor- og servicevagtopgaver

Odense Kommune ønsker at få markedets inputs til de krav der stilles.

Generelt ønskes det belyst, hvilke krav der kan stilles i forhold til FN’s verdensmål. Verdensmålsskemaet er derfor også vedhæftet et af spørgsmålene.

Derudover ønsker Odense Kommune input til en række andre punkter, som anført i denne dialog.