Beskæftigelsessystem

Consultation
Start date: 10-11-2022 - 08:00
End date: 22-12-2022 - 09:00

Høringsmaterialet består af udvalgte emner med særligt fokus på økosystemet og de afledte krav til samarbejde og udvikling, som vi påtænker at stille i udbuddet. Høringsmaterialet omfatter dog også øvrige konkrete elementer.