Høring - Konsulentbistand til at forstå og forandre organisationer som systemer.

Open/public
Start date: 27-06-2016 - 00:00
End date: 15-07-2016 - 23:59

Hermed sættes Odense Kommunes tanker om vores kommende udbud i høring. 

Der påtænkes indgået en 4-årig rammeaftale.

Odense Kommune ønsker at tilknytte en fast samarbejdspartner til at gennemføre og bistå i forbindelse med forandringsprocesser i Organisationen. 

På tværs af Odense Kommunes forvaltninger er der et kontinuert behov for at videreudvikle den kommunale service, så borgere og virksomheder opnår den største effekt af samspillet med Kommunen.

Der igangsættes derfor løbende projekter der tager fat i udvalgte områder med henblik på at udvikle måden hvorpå organisationen løser en given opgave.

I den henseende er der opbygget interne kompetencer og der er gode erfaringer med at udvikle organisationen ud fra principper, der tager afsæt i en systemisk forståelse deraf -  En forståelse af organisationen med afsæt i, hvordan borgere og virksomheder oplever mødet med Kommunen.

I den forbindelse vil vi gerne have input til den proces vi påtænker gennemført, og til de egnetheds-, udvælgelses og tildelingskriterier vi tænker anvendt i forhold til at ende om med en kontrakt med en samarbejdspartner.

Vi ønsker en dialog omkring de parametre som der på siderne her er fremhævet.

Byd gerne ind med spørgsmål, kommentarer eller andet, der kan være med til at opkvalificere vores tanker omkring udbuddet.

Udbuddet påtænkes at blive offentliggjort ult. august, men kontraktstart pr. 1. januar.