Høring vedrørende udbud af mestrings- og jobafklaringsforløb

Open/public
Start date: 20-03-2017 - 00:00
End date: 28-03-2017 - 23:59

Odense Kommune er ved at lægge sidste hånd på udbudsmaterialet til den nye aftale på Mestrings- og jobafklaringsforløb til sygedagpengemodtagere.

I den forbindelse vil Odense Kommune sætte stor pris på at få svar på nedenstående spørgsmål, hvor det er muligt for leverandører at komme med input.

Derudover må der gerne kommenteres på andre ting i materialet, der kan virker uhensigtsmæssigt eller uklart.

Det forventes at offentliggørelsen af udbuddet vil ske start april 2017.

16. Marts 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Erhvervsansvar, § 18

I forhold til begrænsning på erhvervsansvarsforsikring, er der da en praksis for et beløb pr år som afviger fra det fastsatte på 10 millioner?

16. Marts 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Social klausul

Vurderer tilbudsgiver, at de fastsatte krav jf. § 20 og bilag 4 om ansættelse af langtidsledige mv. er rimelige? 

16. Marts 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Tilbudsliste
Kommentarer til tilbudsliste

Input til tilbudsliste modtages gerne.

17. Marts 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
§ 4, stk. 2

Synes tilbudsgivere at formuleringen vedr. ændringer i kontraktsperiosden er tilstrækkelig? Der tænkes især på ændringer ift. lovgivning på dette område. 

17. Marts 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
§ 17 - Garanti

Hvad er tilbudsgiveres holdning til et krav om garantistillelse?

Har tilbudsgivere et bud på størrelsen af en evt. garantistillelse?

20. Marts 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Udbudsmateriale
Udvælgelseskriterier

Har tilbudsgivere bemærkninger til de anførte udvælgelseskriterier, afsnit 11.1?

20. Marts 2017 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Udbudsmateriale
Andre kommentarer

 Har tilbudsgiver andre kommentarer til udbudsmaterialet?