Høring af materiale vedr. levering af formstøbte sæder

Open/public
Start date: 28-07-2017 - 00:00
End date: 04-09-2017 - 23:59

Odense Kommune påtænker at lave en prisindhentning, der skal identificere den bedst egnede og den billigste leverandør af formstøbte sæder til borgere med bevilling i Odense Kommune.

29. Juni 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Kommentarer til kravspecifikationen

Er der øvrige kommentarer til kravspecifikationen?

29. Juni 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udkast til prisaftale
Kommentarer til prisaftalen

Er der øvrige kommentarer til udkastet til prisaftalen? 

29. Juni 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Prisindhentningsmateriale
Kommentar til materialet

Er der øvrige kommentarer til prisindhentningsmaterialet?  

Attached documents
12. Juli 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Fast vs. blødt sæde

Hvad er forskellen på et fast og et blødt sæde? Er det en forskel, som Odense Kommune skal være opmærksom på?

Er det noget, Odense Kommune bør sondre mellem i forhold til afgivelse af tilbud på produkterne? 

12. Juli 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Fleksibel ryg vs. flexsæde

Er det noget, Odense Kommune bør få en selvstændig pris på, eller er det noget, der vil kunne tilkøbes de almindelige sæder, og som skal høre under tillægsydelser? 

26. Juli 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Arbejdsklausul
Arbejdsklausul

Vil det være muligt at leve op til de krav, Odense Kommune stiller i arbejdsklausulen? 

26. Juli 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udkast til prisaftale
§ 20

 Er det muligt at leve op til et krav om en forsikring på 10 mio. kr.?

26. Juli 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udkast til prisaftale
§ 11

Er der muligt at iværksætte udbedringer af fejl og mangler inden for 5 dage, samt at afhjælpning skal være afsluttet inden 14 dage? 

26. Juli 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udkast til prisaftale
§ 7

Er det ok at stille krav til personalets uddannelse og kræve dokumentation herfor?

Odense Kommune påtænker at stille krav om, den, der udfører formstøbningen, skal have en uddannelse som ortopædtekniker eller med tilsvarende uddannelse, og at den, der foretager de efterfølgende konsultationer, skal være uddannet fysioterapeut eller have en tilsvarende uddannelse. 

26. Juli 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Prisindhentningsmateriale
Pris inkl. konsulentbistand

Odense Kommune påtænker, at priser, der afgives, skal være inkl. 3 måneders efterfølgende konsultation. Fremgår det tydeligt af materialet?

Er det en hensigtsmæssig måde at gøre det på, eller bør prisen på sædet være ekskl. konsulenttimer? 

26. Juli 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Levering

Odense Kommune påtænker at stille krav om levering inden for 6 uger fra afstøbningstidspunktet. Er det ok? 

26. Juli 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udkast til prisaftale
§ 11

Odense Kommune påtænker at stille krav om, at formstøbning skal ske inden for 14 dage fra  terapeutens henvendelse. Er det ok?

26. Juli 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Tilbudsbesvarelsen
Kommentarer til tilbudsbesvarelsen

Er der øvrige kommentarer til tilbudsbesvarelsen? 

26. Juli 2017 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Tilbudsbesvarelsen
Tilbehør

 Er der almindeligt tilbehør, der mangler i tilbudslisten?