Leverandørdag 2017

Open/public
Start date: 25-09-2017 - 00:00
End date: 13-10-2017 - 23:59
 

Odense Kommune takker for den store interesse, der blev udvist til vores Leverandørdag 2017.

Vi ønsker at gøre Leverandørdagen til et årligt arrangement, og vil derfor gerne bede om jeres bemærkninger til dagen, herunder forslag til ændringer af arrangementet, så Leverandørdagen 2018 kan blive endnu bedre.

Vi har derfor udarbejdet nedenstående spørgeskema, som vi håber, I vil hjælpe os med at besvare.
22. September 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Spørgsmål
Øvrige bemærkninger

Har du/I øvrige bemærkninger eller ønsker?

22. September 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Spørgsmål
Forslag til emner/oplæg/stande til næste års leverandørdag

Har du/I forslag til emner/oplæg/stande som kunne være interessante til næste års leverandørdag?

22. September 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Spørgsmål
Relevante dele af programmet

 Var der (en) del(e) af programmet, du/I fandt mere relevant end andet, hvilke(n)?

22. September 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Spørgsmål
Praktiske forhold

 Har du/I bemærkninger til de praktiske forhold omkring arrangementet?

22. September 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Spørgsmål
Information om arrangementet

 Hvordan blev du/I bekendt med at arrangementet fandt sted?

22. September 2017 - Søren Tuemand, Odense Kommune
Questions
Spørgsmål
Leverandørstatus

 Var du/I inden arrangementet allerede leverandør til Odense Kommune?