Høring vedr. udbudsmateriale på håndværkerydelser

Open/public
Start date: 15-05-2023 - 12:00
End date: 05-06-2023 - 23:59

Høring af udbudsmateriale vedr. Odense Kommunes kommende udbud af håndværkerydelser. Udbuddet omhandler udførelse af almindeligt forekommende vedligeholdelsesopgaver, reparation og mindre ombygninger inden for følgende 11 fagområder:

1. El

2. Glasarbejder

3. Gulvarbejder

4. Kloakarbejder

5. Malerarbejder

6. Murerarbejder

7. Tagarbejder

8. Tømrer- og Snedkerarbejder

9. Ventilationsservice

10. VVS-arbejder

11. Fraflytning


Attached documents
30. Maj 2023 - Niels Christiansen, MARIUS PEDERSEN A/S
Questions
Kloakarbejder

Det er svært at give pris på stk. priser kloak rensninger det burde være timepriser

Tv og spuler burde deles op da tv bruger flere timer

31. Maj 2023 - Mads Henningsen, EL-ANDERSEN A/S
Questions
El arbejde

EL: 

3.2 Beløbsgrænse Jeg mener beløbsgrænse på 150.00 kr. er for højt, det burde ligge på max. 100.000. 

7.2 Vognpark. Kigger man kun på elbiler? der er forskel på om man kører i nye eller gamle diselbiler. 

Bæredygtighed, det må være vigtigt at leverandøren er lokal og dermed har mindre køretid. 

Prækvalifikation: Man favoriserer de store firmaer, det er ret omfattende.