Høring vedr. udbudsmateriale på håndværkerydelser

Open/public
Start date: 15-05-2023 - 12:00
End date: 01-06-2023 - 23:59

Høring af udbudsmateriale vedr. Odense Kommunes kommende udbud af håndværkerydelser. Udbuddet omhandler udførelse af almindeligt forekommende vedligeholdelsesopgaver, reparation og mindre ombygninger inden for følgende 11 fagområder:

1. El

2. Glasarbejder

3. Gulvarbejder

4. Kloakarbejder

5. Malerarbejder

6. Murerarbejder

7. Tagarbejder

8. Tømrer- og Snedkerarbejder

9. Ventilationsservice

10. VVS-arbejder

11. Fraflytning


Attached documents
30. Maj 2023 - Niels Christiansen, MARIUS PEDERSEN A/S
Questions
Kloakarbejder

Det er svært at give pris på stk. priser kloak rensninger det burde være timepriser

Tv og spuler burde deles op da tv bruger flere timer