Høring i forbindelse med udbud på 2. vikarer til sundhedsområdet

Open/public
Start date: 20-04-2022 - 12:00
End date: 13-05-2022 - 01:00

Odense Kommune udbyder snarligt et indkøbssytem på 2. vikarene til sundhedsområdet. Udbuddet omfatter levering af vikarydelser til sundhedsområdet. Det vil sige sygeplejersker, SSA'er og SSH'er. Indkøbssytemet kommer til at fungere således, at leverandører kan optages i systemet, hvorefter de løbende kan byde på vagterne gennem en elektronisk proces. Odense Kommune ønsker at høre markedet om det fulde udbudsmateriale. Markedets aktører gives derfor mulighed for at komme med bemærkninger til materialet. Herudover ønsker Odense Kommune også svar på nogle specifikke spørgsmål i relation til udbudsmaterialet.

4. Maj 2022 - Anonymous
Questions
Carelinks høringssvar

Kære Odense Kommune 


Carelink har hermed vedhæftet et samlet høringssvar frem for en opdelt besvarelse af enkelte spørgsmål. 


Tag endelig fat i os, hvis det giver anledning til spørgsmål. 


Bedste hilsner, 

Anja Gyldensten

Udbuds- og Projektchef

Carelink A/S 

Attached documents
5. Maj 2022 - Anonymous
Questions
Bilag 3 - Beskrivelse af bestillingssystem punkt 2. Besvarelse af bestillinger

Er temponizers egen intergration med vikar bookingsystemet, teknisk set, også lavet med webhooks/API således at det er muligt, at lave en ligestillet implementering som temponizers, i forhold til hastighed?


5. Maj 2022 - Anonymous
Questions
Bilag 3 - Beskrivelse af bestillingssystem punkt 2.2 API Integration

Vil ordregiver venligst offentliggøre dokumentationen på webhooks + API?

Vil ordregiver ligeledes stille "simple" eksempler til rådighed? i feks. C#/.NET ?