Høring i forbindelse med udbud på 2. vikarer til sundhedsområdet

Open/public
Start date: 20-04-2022 - 12:00
End date: 13-05-2022 - 01:00

Odense Kommune udbyder snarligt et indkøbssytem på 2. vikarene til sundhedsområdet. Udbuddet omfatter levering af vikarydelser til sundhedsområdet. Det vil sige sygeplejersker, SSA'er og SSH'er. Indkøbssytemet kommer til at fungere således, at leverandører kan optages i systemet, hvorefter de løbende kan byde på vagterne gennem en elektronisk proces. Odense Kommune ønsker at høre markedet om det fulde udbudsmateriale. Markedets aktører gives derfor mulighed for at komme med bemærkninger til materialet. Herudover ønsker Odense Kommune også svar på nogle specifikke spørgsmål i relation til udbudsmaterialet.

19. April 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Leveringsvilkår
Generelle kommentarer til leveringsvilkårene

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til leveringsvilkårene. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der er uhensigtsmæssigheder. Odense Kommune modtager gerne specifikke forslag til ændringer, såfremt der skønnes at være behov for en ændring. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

19. April 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Generelle kommentarer til kravspecifikationen

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til kravspecifikation. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der er uhensigtsmæssigheder. Odense Kommune modtager gerne specifikke forslag til ændringer, såfremt der skønnes at være behov for en ændring. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

19. April 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelserne
Generelle kommentarer til udbudsbetingelserne

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til udbudsbetingelserne. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der er uhensigtsmæssigheder. Odense Kommune modtager gerne specifikke forslag til ændringer, såfremt der skønnes at være behov for en ændring. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

19. April 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Bilag 3 - Beskrivelse af bestillingssystem
Generelle kommentarer til beskrivelsen af bestillingssytemet

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til beskrivelsen af bestillingssystemet. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der er uhensigtsmæssigheder. Odense Kommune modtager gerne specifikke forslag til ændringer, såfremt der skønnes at være behov for en ændring. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

19. April 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Leveringsvilkår
Prisniveau

Er de valgte priser for akutvagterne, som fremgår af leveringsvilkårene § 12, stk. 1, på et realistisk niveau? Hvis ikke, hvilke priser ville da anses for passende?


Husk: Akutvagter fordeles efter et "først til mølle"-princip, hvorfor der ikke kommer konkurrence på priserne løbende.

19. April 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Leveringsvilkår
Faktureringskrav

Der stilles i § 14 krav om at fakturere skal indeholde vikarens navn. Kan dette give anledning til problemer? 

19. April 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Materialepakker

Vil I have udfordringer i forbindelse med at sikre vikarernes gennemgang af materiale pakker iht. kravspecifikationen pkt. 3.2?

19. April 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Tilbudsfrister

Er tilbudsfristerne for planlagte vagter realistiske? Hvis ikke, hvilke frister ville da anses for passende?

19. April 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelserne
Tildelingsbeskrivelser

Fremgår det tilstrækkeligt klart af pkt. 8 og 9 hvordan hhv. planlagte og akutvagter tildeles? Hvis ikke, hvilke elementer giver anledning til forvirring? 

19. April 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelserne
Proceduren

Er det tilstrækkeligt klart i pkt. 9 hvordan proceduren fra ansøgning til tildeling foregår? Hvis ikke, hvilke dele giver anledning til forvirring? 

19. April 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Bilag 3 - Beskrivelse af bestillingssystem
Adgang til bestillingssytemet

Fremgår det tilstrækkeligt klart hvordan man som leverandør kan tilgå bestillingssystemet Temponizer? 

19. April 2022 - Oliver Granhøj Yeadon, Odense Kommune
Questions
Bilag 3 - Beskrivelse af bestillingssystem
Interne systemers koordinering med Temponizer

Kan jeres interne systemer få problemer når alle vagttildelinger skal ske gennem det elektroniske system, Temponizer? Hvis ja, hvilke?

4. Maj 2022 - Anonymous
Questions
Carelinks høringssvar

Kære Odense Kommune 


Carelink har hermed vedhæftet et samlet høringssvar frem for en opdelt besvarelse af enkelte spørgsmål. 


Tag endelig fat i os, hvis det giver anledning til spørgsmål. 


Bedste hilsner, 

Anja Gyldensten

Udbuds- og Projektchef

Carelink A/S 

Attached documents
5. Maj 2022 - Anonymous
Questions
Bilag 3 - Beskrivelse af bestillingssystem punkt 2. Besvarelse af bestillinger

Er temponizers egen intergration med vikar bookingsystemet, teknisk set, også lavet med webhooks/API således at det er muligt, at lave en ligestillet implementering som temponizers, i forhold til hastighed?


5. Maj 2022 - Anonymous
Questions
Bilag 3 - Beskrivelse af bestillingssystem punkt 2.2 API Integration

Vil ordregiver venligst offentliggøre dokumentationen på webhooks + API?

Vil ordregiver ligeledes stille "simple" eksempler til rådighed? i feks. C#/.NET ?


6. Maj 2022 - Anonymous
Questions
Leveringsvilkår
Leveringsvilkår § 7

Er leverandøren forpligtet til at byde ind på både planlagte og akutte vagter, eller kan man vælge en af typerne?