Høring vedrørende udbud af håndværkerydelser

Open/public
Start date: 04-03-2019 - 00:00
End date: 25-03-2019 - 23:59

Udbuddet omfatter udførelse af El-, VVS-, Maler-, Murer-, Tømrer- og snedker-, Glarmester-, Kloak-, Ventilations-, Tagdæknings-, Gulvlægnings arbejder i forbindelse med reparation og vedligeholdelsesopgaver og mindre renoveringer på/ved bygninger og ejendomme i Odense Kommune.

Udbuddet tænkes gennemført som et begrænset udbud, og består af en prækvalifikationfase og en tilbudsfase. Det vil udelukkende være de prækvalificerede virksomheder, der vil have mulighed for at afgive tilbud.


Den nye aftale forventes at træde i kraft 1. januar 2020.


Den eksisterende aftale består af 25 delaftaler. Delaftalerne omfatter i alt 11 fagområder, hvor nogle af fagområderne er opdelt i geografiske distrikter. Vi forventer, at det kommende udbud i mange henseender vil komme til at ligne det nuværende i forhold til de fagområder, der skal udbydes samt antallet af delaftaler.


Som følge af de gode dialoger, der har været tidligere, samt den erfaringsopsamling der løbende er sket, er der allerede nu nogle konkrete dilemmaer/spørgsmål, som vi ønsker markedets holdning til.
Interesserede leverandører (tilbudsgivere) opfordres derfor til at besvare de dilemmaer/spørgsmål Odense Kommune har stillet.