Høring vedrørende udbud af håndværkerydelser

Open/public
Start date: 04-03-2019 - 00:00
End date: 25-03-2019 - 23:59

Udbuddet omfatter udførelse af El-, VVS-, Maler-, Murer-, Tømrer- og snedker-, Glarmester-, Kloak-, Ventilations-, Tagdæknings-, Gulvlægnings arbejder i forbindelse med reparation og vedligeholdelsesopgaver og mindre renoveringer på/ved bygninger og ejendomme i Odense Kommune.

Udbuddet tænkes gennemført som et begrænset udbud, og består af en prækvalifikationfase og en tilbudsfase. Det vil udelukkende være de prækvalificerede virksomheder, der vil have mulighed for at afgive tilbud.


Den nye aftale forventes at træde i kraft 1. januar 2020.


Den eksisterende aftale består af 25 delaftaler. Delaftalerne omfatter i alt 11 fagområder, hvor nogle af fagområderne er opdelt i geografiske distrikter. Vi forventer, at det kommende udbud i mange henseender vil komme til at ligne det nuværende i forhold til de fagområder, der skal udbydes samt antallet af delaftaler.


Som følge af de gode dialoger, der har været tidligere, samt den erfaringsopsamling der løbende er sket, er der allerede nu nogle konkrete dilemmaer/spørgsmål, som vi ønsker markedets holdning til.
Interesserede leverandører (tilbudsgivere) opfordres derfor til at besvare de dilemmaer/spørgsmål Odense Kommune har stillet.


5. Marts 2019 - Martin Kirchhübel, ODENSE EL ApS
Questions
Beløbsgrænser for tilbudsindhentning?
EL

Hej!

Hvordan kan det være at der i al den tid kun har været èt sølle udbud?

5. Marts 2019 - Anonymous
Idea
Kvalitative kriterier?
Kvalitet ledelses systemer og garantier

Odense kommune bør overveje at stille krav om at virksomheder der byder har et certificeret kvalitets ledelses system som eks. ISO 9001, samt sikre at de bydendes garantiordninger også dækker den offentlige bygherre

5. Marts 2019 - Henning Stender, GLARMESTER STENDER ApS
Idea
Beløbsgrænser for tilbudsindhentning?
Glarmester opgaver

Beløbsgrænsen ønskes sænket. Det ville betyde at flere fik muligheden for at byde ind, samt i højere grad sikre Odense kommune fik arbejdet til en rigtigere pris.

6. Marts 2019 - Alexander Julstrøm, Julstrøm Entreprise ApS
Idea
Kvalitative kriterier?
Pris på arbejde udført billigst efter regning

Kommunen bør være lidt kritisk i forhold til at nogle virksomheder underbyder! Der har længe været tale om uhørt lave priser! 

Det kan kun lade sig gøre pga. en eller begge følgende årsager:


Virksomheden fakturerer flere timer end reelt brugt.


Virksomheden benytter udenlandsk arbejdskræft og har derfor lavere lønudgifter. 


Det er fint nok at kommunen vil købe billigst muligt - det vil alle. Men de timesatser som de forskellige faggrupper bliver vundet til KAN ikke lade sig gøre i praksis. 


Jeg tror ikke på det er den billigste løsning når alt kommer til alt. Det giver blot de virksomheder som agter at snyde et forspring når vi skal afgive bud. (Dette er hovedsageligt vedr. rammeaftaler som foregår på timebasis) 

7. Marts 2019 -
Questions
Kvalitative kriterier?
Kloakydelser

Hej 


Kan I løfte sløret for, hvilke specifikke kloakydelser I udbyder, når udbuddet kommer? 

8. Marts 2019 - Anonymous
Questions
Begrænsning på antal delaftaler, der kan vindes?
To firmaer deles om hele tømrerområdet

Syntes det er mærkeligt, at ved sidste budrunde indenfor tømrerområdet, der var det Guldfeldt og Skjøde der delte hele Odense. De var lige lidt billige på hver to distrikter og vi snakker omkring 5.000, Så de fik to store områder hver. Det undrer os meget,  at Odense Kommune ikke syntes det var underligt og igen sænkede de timepriserne så meget, at det ikke kan lade sige gøre uden og skrive flere timer på. Områderne var også så store, at de små mestre havde svært ved og byde ind på det. Derfor har vi valgt ikke og deltage og bruge tid på det, det er alligevel umuligt for de små firmaer. Odense Kommune vil åbenbart kun have de store firmaer ind.

11. Marts 2019 - Frank a, Tømrermester Frank Zoëga
Questions
Begrænsning på antal delaftaler, der kan vindes?
For store distrikter

Hvordan kan det være, at distrikterne skal være så store? Det gør det jo meget svært for os mindre håndværkervirksomheder, som endda, har lærlinge ansat og være med til og byde. Kunne man ikke dele det op i meget mindre distrikter så det ikke igen er de helt store der har mulighed for og løfte opgaven. Sidste gang var det delt op i 4 distrikter, så der hade vi ingen mulighed for og være med.