GPS ure

Open/public
Start date: 15-02-2016 - 00:00
End date: 25-02-2016 - 23:59

Odense Kommune inviterer interesserede virksomheder til at deltage i en markedsafdækning vedrørende GPS ure til demensområdet. 

Det er et krav at GPS urene er android eller IOS basserede. Ingen krav til at uret skal have andre funktioner, som kald, udover GPS funktionen.

Såfremt din virksomhed har et produkt der kunne være relevant ift. ovenstående beskrivelse bedes I sende en beskrivelse/brochure samt billeder og evt. pris på disse til Specialkonsulent Kanita Rikalo på karik@odense.dk

Odense Kommune har umiddelbart ikke hensigt om at implementere GPS urene i storskala.

Ved spørgsmål kontakt gerne Udbud og Kontraktstyring på karik@odense.dk.