Høring vedrørende udbud af vinterværksted

Open/public
Start date: 02-09-2019 - 00:00
End date: 16-09-2019 - 23:59

Udbuddet omfatter drift og administration af vedligeholdelsescentret (vinterværkstedet), drifts- og vedligeholdelsesopgaver, herunder klargøring og eftersyn, ind- og udlevering af materialer fra materialpladsen, bestilling af salt, samt reparation af ordregivers vintermateriel mm. i perioden fra 1. maj 2020 og 4 år frem. Arbejdet skal hovedsageligt udføres fra Odense Kommunes værkstedsbygning på Olfert Fischersvej 25 i Odense. Den forventede omsætning udgør omkring 3-4 millioner årligt inkl. køb af reservedele.


Markedsundersøgelsen afholdes med henblik på; 1. at undersøge om der er interesse for udbuddet og om der er leverandører i markedet, som kan løfte opgaven, 2. at indsamle markedets erfaringer og holdninger til en række spørgsmål.


Odense Kommune varetager opgaver forbundet med vintertjeneste på alle kommunale veje samt enkelte private fællesveje mv. Opgaverne vedr. vintertjenesten er udliciteret og gennemføres af eksterne leverandører, der selv leverer lastbiler og traktorer, hvortil Odense Kommune stiller vintermateriel til rådighed, herunder sneplov og saltspredere mv. Det er bl.a. disse som vinterværkstedet skal servicere og vedligeholde.


Ordregiver forventer at vintermateriellet ved beredskabsperiodens start i 2020, vil bestå af ca.230 forskellige enheder, fordelt på følgende materielgrupper:


Saltanlæg:

• 3 stk. blandeanlæg, EpoMix 20

• 2 stk. saltsilo på stativ

• 3 stk. SOBO 20 saltstok


Lastbilspredere:

• 6 stk. Epoke - SH 3802

• 12 stk. Epoke - Sirius SH 4902


Liftophængte spredere – traktor:

• 8 stk. Epoke saltspreder, TP 9

• 14 stk. Epoke saltspreder, TP 3

• 14 stk. Rauch saltspreder, AXEO 18

• 7 stk. Epoke-HCW, væskespreder 300/6 og 800/12


Lastbilplove

• 4 stk. Epoke - sideplov, SPS 300 og SP 310

• 14 stk. Villeton - sideplov, VSH 3210 og 3600

• 3 stk. Epoke – spidsplov, V115

• 18 stk. hydraulikstationer til lastbiler


Traktorkoste

• 3 stk. FOG mekanisk fejemaskine

• 7 stk. Stensballe mekanisk fejemaskine


Traktorplove

• 18 stk. Epoke, JST, B 300/350

• 10 stk. Epoke, SPS, B 240 eller 275

• 3 stk. FM, ATS

• 19 stk. FM, TS

• 20 stk. GMR, B 1,3 / 1,5 / 1,7

• 1 stk. Øvrige combiplove

• 12 stk. A-rammer

• 17 stk. Svingrammer og Multifronte


Traktorvogne

• 3 stk. bugseret kærre til saltspreder m.m.


Pladsmateriel

• 1 stk. lastbil, Volvo, FL 6, med veksellad

• 1 stk. traktor, MC. Cormic, CX 85

• 2 stk. teleskoplæssere

• 1 stk. gaffeltruck


Materiellet vil løbende blive udskiftet, og kunne erstattes med andre typer materiel, der vil indgå i entreprisen.


Arbejdet har hidtil været gennemført af Odense Auto-el ApS, og det er Odense Kommunes forventning, at der i forbindelse med det nye udbud, vil blive gennemført virksomhedsoverdragelse af 3 medarbejdere, der hidtil har udført arbejdet hos den nuværende leverandør.