Robotgulvvasker

Open/public
Start date: 28-08-2014 - 00:00
End date: 04-09-2014 - 23:59

Odense Kommune ønsker at undersøge, om hvorvidt der på markedet findes en robotgulvvasker der kan opfylde én eller flere af nærmere behovsdefinerede specifikationer.

Odense Kommune opfordrer leverandører til at melde ind til os med lignende produkter.

Formålet med dette Ide-udbud er at afdække markedet for mulige teknologier som evt. kunne afprøves i Odense Kommune. 

Interesserede leverandører eller andre aktører skal se dette som en mulighed for at oplyse Odense Kommune om muligheder indenfor området.

29. August 2014 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Teknologier
Muligheder

Er det nogle urealistiske krav Odense Kommune har oplistet her? Er markedet meget langt væk fra at kunne tilbyde en maskine der kan opfylde disse krav?