Høring vedr. vinduespolering i Odense Kommune

Open/public
Start date: 05-01-2017 - 00:00
End date: 18-01-2017 - 23:59
 Spørgsmål til leverandører omkring den videre proces, samt overvejelser i forbindelse med udbuddet.
5. Januar 2017 -
Questions
Delaftaler
Delaftaler

Giver det mening af opdele efter diskrtrikter, eller er der en anden opdeling der vil være relevant at overveje?

Bør aftalen deles op? 

5. Januar 2017 -
Questions
Overblik over omfanget
Baggrund for prisafgivelse

Vi forestiller os forskellige muligheder:

- At leverandørerne selv besigtiger og tæller op i forbindelse med tilbudsafgivelsen

- At prisafgivelse sker på baggrund af cases, der består af repræsentative enheder, der afgives pris på. Prisafgivelse på alle de øvrige enheder, sker på baggrund af disse cases

Har leverandørerne andre eller udvidende forslag til, hvordan dette kan løses? Kan der laves et standard ark, så de ansatte på stedet selv kan tælle op? 

Hvad tænker leverandørerne om disse forslag. Er der evt. ulemper eller uhensigtsmæssigheder, leverandørerne ser som begrænsende i forhold til at anvende af nævnte? 

5. Januar 2017 -
Questions
Kravspecifikation
Afmontering af forsatsvinduer

 Er det rimeligt at stille krav til, at det er leverandøren der afmonterer eventuelle forsatsvinduer (fastsat med skruer), samt rengøring af lyskasser ved kældervinduer?

5. Januar 2017 -
Questions
Kravspecifikation
Prisregulering

  Hvordan foreslår leverandørerne, at prisregulering sker, i forhold til installering af nye vinduer/ internt glas mm.?

5. Januar 2017 -
Questions
Kravspecifikation
Poleringsplan

 Er det realistisk at få afviklet vinduespolering i uge 7 og 42 på skolerne (vinter- og efterårsferien)?

5. Januar 2017 -
Questions
Kravspecifikation
Poleringsplan

Hvor præcist kan en poleringsplan laves, i starten af hver igangværende år i kontraktperioden, og hvor realistisk er overholdelsen heraf?