Markedshøring i forbindelse med udbud af vedligeholdelse af grønne områder om Odense Kommunes ejendomme

Open/public
Start date: 12-09-2018 - 00:00
End date: 26-09-2018 - 23:59
Attached documents
12. September 2018 -
Questions
Kravspecifikation
Forståelse af kravspecifikation

Er ydelserne i kravspecifikationen tydeligt beskrevet?

12. September 2018 -
Questions
Udbudsbetingelser
Tilbudsbesvarelsen

I forbindelse med tilbudsafgivelsen skal der afgives en kvalitativ beskrivelse vedr. hhv. leveringssikkerhed og planlægnings- og kvalitetssikringsprocedure.

Vi har begrænset besvarelsen til kun at må fylde 2 A4 sider pr. område. Er det tilstrækkeligt?

12. September 2018 -
Questions
Rammeaftale
Erhvervsansvarsforsikring

Leverandøren er forpligtet til at opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år for personskader og 5 mio. kr. pr. år for tingskader.


Er det en passende dækningssum?