Udbud af rekrutteringsydelser

Open/public
Start date: 25-11-2016 - 00:00
End date: 28-02-2017 - 23:59

Københavns Kommune påtænker i foråret 2017 at genudbyde sin kontrakt på rekrutteringsydelser, og ønsker derfor nu en markedsdialog om kontrakten, de tekniske specifikationer samt udbudsdesignet. 

Markedsdialog
Derfor afholdes der en markedsdialog mandag den 12. december fra kl. 09-11 i et mødelokale i Hans Nansens Gård, med indgang fra Nyrupsgade 7, 1602 København V. 
Valget af mødelokale afhænger af, hvor mange der tilmelder sig. 
Interesserede leverandører opfordres derfor til at tilmelde sig ved at skrive til Jakob Johansen på mail: g17t@okf.kk.dk, senest torsdag den 8. december. 

Comdia vil blive brugt til eventuel offentlig-privat dialog f.eks. ved, at udkast til dele af udbudsmaterialet oploades til kommentering. 

Om kontrakten
Vi ønsker på baggrund af udbuddet at indgå en kontrakt, der kan løbe op til 4 år. På nuværende tidspunkt skønner vi værdien af kontrakten til at være på ca. 10.000.000 kroner.

Kontraktens ydelser består primært af:
En opstartsfase (behovsafdækning), hvor der foretages en analyse af den rekrutterende enheds behov.
En publiceringsfase
En selekteringsfase
En test- og samtalefase, hvor ansøgerfeltet undersøges og relevante kandidater interviewes, testes og udvælges
En afslutningsfase, hvor kandidaterne får en personlig tilbagemelding på forløbet
En opfølgningsfase, hvor tilbudsgiver følger op på, hvorledes matchet hos arbejdsgiver og den valgte kandidat har været.