2. April 2020 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Egnethedskrav i udbudsbetingelser
Egnethed

Afsnit 6.1 Egnethedskrav:

Er minimumskravene til økonomisk og finansiel kapacitet i orden på side 7 øverst? Eller bør de justeres? Afsnit 7.1 Tildelingskriterium i udbudsbetingelserne.


2. April 2020 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Pris i udbudsbetingelserne og tilbudslister i bilag 1
Pris på varekurv, service og konsulenter

Varekurv på fiktivt indkøb

Er det i orden med Nationalbankens kurs på dagen før tilbudsfrists dagen ift. den fiktive varekurv på side 9? og med dollarkursen fremadrettet? Eller er der noget, som ordregiver bør overveje nærmere? Se også Bilag 2 ift. arket ”3.2 Tilbudsliste Varekurv”


Service på eksisterende udstyr

Fungerer den måde, som ordregiver har sat tilbudslisten op i Bilag 2 ift. arket ”3.3 Tilbudsliste Servicekurv”? Og teksten til underkriteriet i udbudsbetingelserne side 10.


Konsulenter

Hvad plejer branchen at køre med ift. timepriser? Køres der med en fast pris pr. time? eller differentieres der mellem inden for og uden for alm. arbejdstid jf. opsætningen i udbudsbetingelserne på side 10 på midten i udbudsbetingelserne og ark. 3.4 "Tilbudsliste Konsulenter" i bilag 1.


2. April 2020 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Kvalitet i udbudsbetingelserne
Kvalitet i udbudsbetingelserne

Kvalitet

Er underkriterierne fornuftige ift. kvalitet på side 8 i udbudsbetingelserne? Eller er der noget, som bør overvejes nærmere ud over de 7 oplistede underkriterier under kvalitet?


Er det en hjælp for tilbudsgiver, at ønskerne og vægtningen af dem til de forskellige underkriterier er angivet fra midt side 10 og frem til øverst side 17? i udbudsbetingelserne.


2. April 2020 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Bæredygtighed
Underkriteriet bæredygtighed

Underkriteriet ”Bæredygtighed”

Ordregiver vil gerne anmode tilbudsgiver om at angive hvilke 2 eller 3 verdensmål, som giver mest mening at inddrage i tilbudsgivers tilbud på 13 i udbudsbetingelserne, da ordregiver overvejer at reducere i antallet af verdensmål, der evalueres på.


2. April 2020 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsforslag
Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsforslag

Bilag 2 – Tilbudsgiver Løsningsforslag

Er vejledningen til bilaget fyldestgørende og forståelig for tilbudsgiver set ift. udfyldelse af de forskellige tilbudslister? Eller er der noget, som ordregiver bør overveje nærmere, således vejledningen kan optimeres eller gøres bedre på den ene eller den anden måde?


Ordregiver har indsat alle ønsker fra kravspecifikationen i bilag 1 og bedt om beskrivelse nedenfor de angivne ønsker? Har tilbudsgiver nogen kommentarer til dette?


Ønsker tilbudsgiver evt. at have vægtningen på de enkelte underkriterier og delkriterier med i bilag 2? eller?


2. April 2020 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Bilag 3 Team & Konsulenter
Bilag 3 Team & Konsulenter

Bilag 3 -Team & Konsulenter

Er vejledningen til bilaget fyldestgørende og forståelig for tilbudsgiver set ift. udfyldelse af de forskellige tilbudslister? Eller er der noget, som ordregiver bør overveje nærmere, således vejledningen kan optimeres eller gøres bedre på den ene eller den anden måde?


Er det en ok måde, at CV skabelonerne er sat op ift. appendiks på de sider i bilaget? Eller har Tilbudsgiver bedre forslag? Eller?


3. April 2020 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Bilag 1 Kravspecifikation og Tilbudslister
Bilag 1 Kravspecifikation og Tilbudslister

Bilag 1 – Kravspecifikation og Tilbudslister

Er vejledningen til bilaget fyldestgørende og forståelig for tilbudsgiver set ift. udfyldelse af de forskellige tilbudslister? Eller er der noget, som ordregiver bør overveje nærmere, således vejledningen kan optimeres eller gøres bedre på den ene eller den anden måde?


Ordregiver vil gerne anmode tilbudsgiver om at læse kravspecifikation igennem og evt. fortælle, hvis der er noget uhensigtmæssigt eller urealistiske mindstekrav eller ønsker ved kravspecifikationen, som ordregiver bør genoverveje eller evt. udelade af kravspecifikationen, som f.eks. ikke giver mening?


Ordregiver har tænkt konstruktionen med rabatsatser kunne være en god idé, men hvad siger tilbudsgiver til dette?


Har tilbudsgiver nogen bemærkninger til tilbudslisterne og konstruktionen af dem?