Udbud af affald SDU

Open/public
Start date: 03-04-2017 - 00:00
End date: 07-04-2017 - 23:59

Der vil være tale om et funktionsudbud med forhandling. Udbuddet omhandler to delaftaler:

- Delaftale 1: Affaldshåndtering og containerleje

- Delaftale 2: Håndtering af farligt affald