Udbud af affald SDU

Open/public
Start date: 03-04-2017 - 00:00
End date: 07-04-2017 - 23:59

Der vil være tale om et funktionsudbud med forhandling. Udbuddet omhandler to delaftaler:

- Delaftale 1: Affaldshåndtering og containerleje

- Delaftale 2: Håndtering af farligt affald 

3. April 2017 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Krav
Kravspecifikation affaldshåndtering og containerleje


SDU vil gerne bede om kommentarer til den uploadede kravspecifikation. Herunder om kravende er rimelige, skal nogen af dem omskrives, er der for mange, er der for lidt etc.?

Ligeledes vil SDU gerne høre om der er noget lovpligtigt man som leverandør, der håndtere farligt affald skal leve op til? F.eks. skal ansatte have en speciel uddannelse eller certificering? Skal Leverandøren have en certificering eller er der nogle andre krav som leverandøren helst skal leve op til?

3. April 2017 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Krav
Kravspecifikation håndtering af farligt affald


SDU vil gerne bede om kommentarer til den uploadede kravspecifikation. Herunder om kravende er rimelige, skal nogen af dem omskrives, er der for mange, er der for lidt etc.?

3. April 2017 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Tilbudsliste
Tilbudsliste affaldshåndtering og containerleje


SDU vil gerne bede om kommentarer til den uploadede Tilbudsliste. Herunder om der bliver bedt om alle de priser, der skal bedes om priser på, når der er tale om et funktionsudbud?

3. April 2017 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Tilbudsliste
Tilbudsliste håndtering af farligt affald


SDU vil gerne bede om kommentarer til den uploadede Tilbudsliste. Herunder om der bliver bedt om alle de priser, der skal bedes om priser på, når der er tale om et funktionsudbud?