Rammeaftale 50.45 - Servere

Open/public
Start date: 17-06-2013 - 00:00
End date: 01-07-2013 - 23:59
// OBS: idé-udbuddet forlænges til den 1. juli kl. 24.00 //
 
SKI A/S har i forbindelse med et udbud af en forpligtende kommunal rammeaftale på servere valgt at gå i dialog med de potentielle tilbudsgivere med det formål at sikre en sammenhæng mellem Kundernes behov, som det vil fremstå i udbudsmaterialet, og Leverandørernes kunnen.

Dialogen vil basere sig på platformen offentlig-privat dialog, hvor SKI vil offentliggøre udkast til udbudsmateriale, herunder kravspecifikation, tilbudslister samt aftaledokumenter.

Dialogen vil efterfølgende blive evalueret og implementeret i udbudsmaterialet i det omfang SKI og den kommunale projektgruppe finder det nødvendigt.

Udbudsmaterialet, som lægger til grund for dialogen er i udkastform, idet tanken er at få afprøvet tankerne med potentielle Tilbudsgivere på et tidspunkt, hvor SKI stadig har mulighed for evt. at indarbejde feedback.

Om udbuddet

Udbuddet vedrører Rammeaftale ”50.45 Servere, der indeholder følgende produktkategorier
1. Avancerede servere
2. Medium servere
3. Basis servere

Rammeaftalen omfatter et obligatorisk sortiment. Det detaljerede sortiment fremgår af Rammeaftalens bilag A.1. (Generelle mindstekrav). At sortimentet er obligatorisk betyder, at Tilbudsgiver skal byde ind på hele sortimentet for at tilbuddet vil blive taget i betragtning.

Sortimentet består af 14 forskellige serverkonfigurationer (Server ID) fordelt på rack- og bladeservere. 
Der vil skulle tilbydes 4 servere på hver serverkonfiguration (Server ID) med forskellig teknisk beskaffenhed. Dvs. tilbudsgiver skal udfylde fire tilbudslister.

Endelig omfatter Rammeaftalens sortiment et udvalg af tilbehør og serviceaftaler.

Der påtænkes indgået rammeaftale med én leverandør på Rammeaftale 50.45.
Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI´s kunder, som i tilslutningsperioden (forventes at løbe fra primo september til ultimo september) vælger at tilslutte sig rammeaftalen.

Omfanget af kundernes forpligtelse vil fremgå af udbudsmaterialet.

Deltag i teknisk dialog

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til det foreløbige materiale vedr. en kommunal forpligtende aftale på servere kan deltage på idé-udbud ved at følge linket: 

http://www.offentligprivatdialog.dk/ski/ide-udbud/servere

SKI er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm.

BEMÆRK: Du skal oprette dig med login for at kunne deltage.

Opret dig som bruger her

Der kan kommenteres på materialet i perioden 17. juni - 1. juli 2013 ( til kl. 24.00).

Materialet, som teknisk dialog tager udgangspunkt i, vil omfatte:
- Aftalen mellem SKI og Leverandøren
- Rammeaftalen mellem Kunden og Leverandøren
- Udbudsbetingelser