Kontormøbler

Open/public
Start date: 21-09-2015 - 00:00
End date: 02-10-2015 - 23:59

Kære potentielle leverandør

SKI åbner nu for anden fase af den tekniske dialog på det kommende udbud af den fælles kommunale forpligtigende aftale om møbler – udbud 50.30.

I denne fase ønsker SKI at gå i dialog med potentielle tilbudsgivere om udkast til kravspecifikationen og udbudsdesignet. Kravspecifikationen og udbudsdesignet skal nu til at færdigøres, hvorfor at det er vigtigt, at du kommer med eventuelle input til materialet i denne fase.

Dialogen er åben

Den tekniske dialog vil foregå via platformen offentligprivatdialog.dk fra den 21. september 2015 til den 2. oktober 2015.

Du skal være opmærksom på, at du ved at deltage i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKIs udbudsdesign og udbudsmateriale.

Sådan får du adgang til dialogen

Er du interesseret i at deltage i den tekniske dialog, skal du oprette dig som bruger for at kunne deltage.

Opret dig som bruger her:

comdia.com

 

Fremgangsmåde 

Login og gå til det ide-udbud, som du ønsker at kommentere på – i dette tilfælde 50.30 Møbler. Her kan du downloade de dokumenter, som SKI ønsker input til.

Sådan kommer du med input:

 • Udbudsdesign

  Input skrives blot i et Word dokument. Gerne kortfattet. Dokumentet sendes til udbudskonsulent, Preben Svenstrup på psv@ski.dk.

 • Kravspecifikation

  Her bedes du kommentere i et kopi af Word-dokumentet. Dette gøres ved at anvende ”Ny kommentar” funktionen i Word. I kommentaren skriver du blot dit input. Dokumentet sendes til udbudskonsulent, Preben Svenstrup på psv@ski.dk.

 • Variantlister

  Her bedes du kommentere i et kopi af Word-dokumentet. Dette gøres ved at anvende ”Ny kommentar” funktionen i Word. I kommentaren skriver du blot dit input. Dokumentet sendes til udbudskonsulent, Preben Svenstrup på psv@ski.dk.

Du kan læse mere om udbud 50.30 Møbler på ski.dk. Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Preben Svenstrup på psv@ski.dk.

3. August 2015 -
Idea
Kravspecifikation
HUSK: Interesserede leverandører inviteres til møde 17. eller 19. august!

Kære alle, 

Jeg håber, I har en fortsat god sommer!

Hermed en lille reminder om, at SKI inviterer interesserede leverandører til møde hos SKI, som en yderligere mulighed for at aflevere kommentarer vedrørende det foreløbige udbudsmateriale. 

Møderne vil finde sted i uge 34 (mandag den 17. august samt onsdag den 19. august). Tilmelding til møderne kan fremsendes til tks@ski.dk med ønske om dato samt tidspunkt (formiddag/eftermiddag). Svar forventes udsendt primo august. 


Vi minder også om, at potentielle tilbudsgivere opfordres til at levere konkrete skriftlige input og kommentarer til materialet eksempelvis med udgangspunkt i en spørgeguide, kommentarer i det fremsendte materiale eller lignende. Kommentarerne kan fx vedrøre mindstekrav, som ikke er mulige at opfylde, eller input til beskrivelser og krav. 

Med venlig hilsen & på vegne af SKI,

Thilde Krogh Sørensen

7. August 2015 -
Questions
Kravspecifikation
Er det en fejl, at kravspec stopper efter mødeborde?

Kære alle, 

Jeg har modtaget et spørgsmål vedr. om det er en fejl, at kravspec. stopper efter mødeborde.

Det er det ikke, men der henledes opmærksomhed på, at formålet med denne tekniske dialog omkring det kommende udbud er, at få trykprøvet projektgruppens idéer vedrørende bl.a. kravspecifikationer og sortimentet – og få leverandørernes input med i det fortsatte arbejde med udbudsmaterialet. 

Det understreges, som det iøvrigt fremgår på denne platform og i det offentliggjorte materiale, at materialet, herunder Produktoversigt, Kravspecifikationen og Tilbudsliste  er FORELØBIGE UDKAST, som:

 • er udarbejdet med henblik på, at sikre opsamling af løbende input fra både kommuner og leverandører, og danne GRUNDLAG FOR DIALOG

 • Udkastene er IKKE endelig besluttet og skal ikke tages som udtryk for det endelige udbudsmateriale
 • Der udestår stadig en række strategiske beslutninger ift. det overordnede udbudsdesign, hvorfor materialet ikke bør distribueres til flere end de personer, der er involveret i processen omkring udbuddets udformning, da det kan give anledning til misforståelser

SKI's hensigt med denne proces er kort sagt, at give leverandørerne mulighed for på lige fod (via teknisk dialog og platformen "offentlig privat dialog") at komme med input til det de foreløbige (ufærdige!) udkast og arbejdspapirer, som SKI og Kunderne således kan tage med i det videre arbejde, således at disse input ikke skal vente til eksempelvis spørgsmål/svar under selve udbudsprocessen, hvor der er langt større omkostninger på kundesiden ved at lave selv de mindste tilretninger. 

Materialet, der er offentliggjort, er altså, som angivet her på portalen, "tidlige udkast" til udbudsmaterialet & opsamlinger af input/overvejelser, og omfatter eksempelvis: 

(A) Udkast til PRODUKTGRUPPER, som udbuddet forventes at omfatte (se produkt-oversigt), dvs. listen kan blive kortere/længere i det endelige materiale.

(B) Udkast til KRAV, som udbuddet forventes at omfatte, dvs. kravene kan blive færre/flere eller ændre udformning.

Kravspecifikationen omfatter herudover også kun krav til et udsnit af de produktgrupper, som er angivet på produkt-oversigten, dvs. vi har i dette tilfælde kun offentliggjort udkast til krav ift.

(1) arbejdsmiljø/miljø

(2) implementering/service/rådgivning

(3) dokumentation

(4) kontorstole

(5) arbejdsborde

(6) mødestole

(7) mødeborde

På forhånd tak,

Thilde Krogh Sørensen