Polymere til slamafvanding på renseanlæg for KompetenceCenter Sjælland; Guldborgsund forsyning og Lolland forsyning

Open/public
Start date: 06-07-2022 - 15:00
End date: 15-08-2022 - 15:00
12. Juli 2022 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation og opgave beskrivelse
Egen udført fuldskalatest

VI syntes som udgangspunkt at det er en god ide med at der selv udføres fuldskalatest. Det syntes dog lidt uklart om hvor lang tid der vil blive kørt forsøg med en given polymertype?


Vi mener det bør være rimligt at lab forsøg kan udføres på et anlægs lab, idet ikke alle firmaer har lab. til rådighed og derved intet sted at udføre disse forsøg.


Vi mener at indsamling af slamprøver til lab forsøg skal kordineres således at de indsamles af udbyder og levere dem samlet et sted til tilbudsgiver.

12. Juli 2022 - Anonymous
Idea
Udbudsbetingelser og rammeaftale
Kommentar til aftale og udbud

Kan se det er en aftale på max 4 år incl. optioner. Men det syntes forskelligt om der læses i rammeaftale eller i udbudsbetingelserne om det er 3 + 1 eller 2+ 2 x 1.


Under alle omstændigheder er det vigtigt at en option kun kan komme i betragtning hvis der er et gensidigt ønske fra begge parter.

En prisregulering hvert kvartal er som min. OK, men regulerings formlen/index er ikke tilpasset den virkelighed der er omkring polymer priserne. Den reelle stigning for polymer er meget større end den der ville kunne opnås ved Prisindeks for indenlandsk vareforsyning varegruppe 39, plast og vare deraf. Derfor kan denne ikke accepteres at bliive benyttet. (samtidig kan vi ikke forstå hvorfor dette index er blevet valgt?)

Der skal være en mulighed for at der kan indføres løbende  ekstraordinære prisreguleringer hvis der fx benyttes index som løbende kvartal regulering og disse ikke modsvare den relle prisstigning for leverandøren.

Der skal også være en mulighed for begge parter at opsige kontrakten med fx. 3 mdr skriftlig varsel såvidt ovenstående prisreguleringer ikke kan accepteresog og godkendes af begge parter.

Der bør indføres en form for (anden formulering - men med samme indhold) en Hardship Klausul

19. Juli 2022 - Orla Ulstrup Jensen, DANKALK K/S
Questions
Kravspecifikation

Under Generelt kan vi læse, at Leverandøren skal kunne leve op til det lovede TS mm uanset ændringer i proces, anlægsombygning og slidt afvandingsmateriel !!!!!    Det kan I vist ikke mene??!!!

Polymeren skal være bionedbrydelig, skriver I - det er alt jo næsten da - nogle ting tager bare rigtig mange år. Præciser venligst.

Under afsnittet "Rejektvand" står der, at rejektvandet skal være klart/hvidt og uden flydeslam, men under de enkelte anlægskrav er der angivet andre kravværdier. Hvad skal vi regne med?

Laboratorietest SKAL kunne foretages på anlægget. Tilbudsgivere fra feks Jylland vil ikke kunne nå hjem med friske slamprøver til lab.test.

Jeg går ud fra, at I ønsker en seriøs og professionel forsøgsrække. Derfor bør I arrangere mulighed for lab.forsøg på stedet.

Tilbudsgiver har i fbm lab.test brug for god bordplads, stikkontakt samt vand og håndvask.

Sørg for at tilbudsgiver har tid nok til at få bestilt fuldskalaprøver hjem. I denne udfordrende forsyningssituation vi har lige nu, kan leveringstiden være op til 6 uger.

I afrapporteringsskemaet skal CST-forholdet angives. Er der nogle der bruger det til noget? CST er ikke så vigtig i fbm afvanding på centrifuger. På visse typer slampresser giver det mere mening.

Øvrige krav - tom emballage: Der er returordninger på næsten alle tomme (læs tømte) palletanke, men ikke på øvrige emballagetyper. 

 

19. Juli 2022 - Orla Ulstrup Jensen, DANKALK K/S
Questions
Udbudsbetingelser og rammeaftale
Rammeaftale

I en god aftale er der 2 tilfredse parter. Her er der stort set alene Ordregiver, der har reguleringsmuligheder som feks aftaleophør under forskellige omstændigheder.

Især er Aftaleperioden kritisk for Leverandøren. Optionen med forlængelse på uændrede vilkår er ikke fair overfor Leverandøren.

Der er kun angivet hvornår og hvorledes Ordregiver kan komme ud af rammeaftalen. Der bør være mere ligevægt således Leverandøren også har muligheder for at opsige aftalen. Det kunne feks være hvis det økonomiske grundlag - pga uforudsete omstændigheder - bliver forringet i en sådan grad, at aftalen bliver tabsgivende, eller hvis forudsætningerne ændrer sig i fht forbrugsmængder, der ikke berettiger lave produktpriser.

Force Majeure afsnittet skal være mere konkret - en evt. ny pandemi med udfordringer i både prisstruktur og forsyningssituationen SKAL kunne accepteres af Ordregiver. Ellers må der indføres en form for "Hardship klausul".

Ejerkredsen i den virksomhed jeg repræsenterer, tillader ikke at vi deltager i usikre aftaler, hvor bundlinjen kan være udfordret i en tidsmæssig lang rammeaftale.

Ordregiver må udtale sig offentligt om Rammeaftalen - det må Leverandøren IKKE !!!   Står der under Tavshedspligt.


19. Juli 2022 - Michael Bo Jensen, Alumichem A/S
Questions
Kontraktens vilkår

Aftalen er meget ensidig og kun til fordel for ordregiver.

Markedet har gennemgået en meget kraftig forandring med usikkerhed på råvarer til polymerproduktion. Samtlige råvarer er steget voldsomt. Det er her og nu ikke muligt at tage en så stor risiko på en 4-årig kontrakt uden at aftalen indeholder flere kattelemme.


Optioner for forlængelse skal ske gensidigt.

Index for regulering af pris er ikke relevant og kan ikke accepteres

Tilbudsgiver skal kunne opsige aftalen med 3 måneders varsel.


25. Juli 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udbudsbetingelser og rammeaftale

Kan der henvises til offentlige tilgængelige indeksprisregulerings, som man kan anbefale og der er anvendt i andre offentlige kontrakter?  

Kan der henvises til beskrivelser/formuleringer, hvor det er beskrevet hvordan man kan håndtere ekstra prisstigninger?

  

25. Juli 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation og opgave beskrivelse

Er det for alle polymere typer der er op til 6 ugers leveringstid? 


3. August 2022 - Christian Kemp, Alumichem A/S
Questions
Afhentning af slamprøver

Uge 34 er afsat til afhentning af slamprøver.

Denne uge er for vort vedkommende allerede optaget af andre projekter.

Er der mulighed for at aftale andre datoer?3. August 2022 - Christian Kemp, Alumichem A/S
Questions
Fuldskalatests

Der er frist for aflevering af testskemaer 18.11.22

Hvornår forventes testene at begynder ?