Teknisk dialog om screeningsalkometre

Open/public
Start date: 05-03-2014 - 00:00
End date: 25-03-2014 - 23:59
For at opnå indsigt i markedsforholdende og dermed gøre det muligt at beslutte, hvordan udbud af screeningsalkometre udbydes mest hensigtsmæssigt, ønsker Rigspolitiet at gennemføre en teknisk dialog med relevante markedsaktører. 

Denne tekniske dialog skal danne grundlag for beslutninger om centrale elementer i tilrettelæggelsen af et snarligt udbud, give inspiration til hvordan ydelserne mest hensigtsmæssigt udbydes samt give indsigt i kommercielle forhold, som kan sikre Rigspolitiet attraktive leverancer i aftalt kvalitet.