Teknisk dialog om screeningsalkometre

Open/public
Start date: 05-03-2014 - 00:00
End date: 25-03-2014 - 23:59
For at opnå indsigt i markedsforholdende og dermed gøre det muligt at beslutte, hvordan udbud af screeningsalkometre udbydes mest hensigtsmæssigt, ønsker Rigspolitiet at gennemføre en teknisk dialog med relevante markedsaktører. 

Denne tekniske dialog skal danne grundlag for beslutninger om centrale elementer i tilrettelæggelsen af et snarligt udbud, give inspiration til hvordan ydelserne mest hensigtsmæssigt udbydes samt give indsigt i kommercielle forhold, som kan sikre Rigspolitiet attraktive leverancer i aftalt kvalitet.
4. Marts 2014 -
Questions
DS/EN 15964:2011
DS/EN 15964:2011 som mindstekrav

Hvordan forholder markedet sig til kravet om at det ønskede produkt som minimum skal opfylde kravene i DS/EN 15964:2011?

4. Marts 2014 -
Questions
DS/EN 15964:2011
Dokumentation

Hvordan ser markedet at dokumentationskravet, som det det er formuleret i Aftalebilag 1, Kravspecifikation, kan imødekommes?

4. Marts 2014 -
Questions
Periodisk kontrol og kalibrering
Egen periodisk kontrol

Rigspolitiet ønsker at periodisk kontrol og kalibrering i videst muligt omfang kan foretages af brugeren. Vil de produkter, der er tilgængeligt på markedet kunne fungere tilfredsstillende, uden at det sendes til regelmæssigt eftersyn hos producenten, eller en af producenten bemyndiget virksomhed? 

14. Marts 2014 -
Questions
Kontrakt / rammeaftale
Udvidelse af kundens lokationer

Dansk Politi vil have 12-15 adresser, hvortil der skal leveres. Hvilken betydning vil det have, antal adresser hvortil der skal leveres, hæves til 80-100?

21. Marts 2014 -
Questions
Kontrakt / rammeaftale
Garanti jf. rammeaftalen

 

Kan markedet honorere ønsket om en garantiperiode på to(2) år, hvis leverandøren ikke har adgang til at foretage periodisk kontrol, kalibrering mv.?

21. Marts 2014 -
Questions
Kontrakt / rammeaftale
Serviceeftersyn

Rigspolitiet ønsker at prisen på eftersyn og kalibrering dikteres i rammeaftalen, således at dette bliver en forpligtelse og ikke et konkurrenceparameter. Hvad vil et passende prisniveau herfor være?

Prisen skal beregnes ud fra, at leverandøren foretager periodisk kontrol og kalibrering hos kunden, hvor der foretages eftersyn, herunder kalibrering af mindst 20 antal instrumenter.

 

24. Marts 2014 -
Questions
Udbudsbetingelser
7.4 Mindstekrav til tilbudsgivers egnethed

Hvordan vurderer markedet, at nedenstående egnethedskriterier vil kunne opfyldes? Vil der være øvrige kriterier, som Rigspolitiet bør overveje at opstille i forbindelse med egnethedsvurderingen?

1. Tilbudsgiverens soliditetsgrad skal i seneste disponible regnskabsår være mindst 15,00. Soliditetsgraden beregnes som anført ovenfor i afsnit 7.2.

2. Der skal angives mindst to referencer på levering af screeningsudstyr, der er foretaget i løbet af de 3 seneste år fra tilbudsdatoen. Hver af de to referencer skal være på et beløb på mindst 100.000 DKK ekskl. moms. Er betaling modtaget i anden valuta end DKK, bedes tilbudsgiver omregne denne til DKK, til en kurs der svarer til den dagskurs, der var gældende på leveringsdatoen. 

  

24. Marts 2014 - Peter Sonne, Dräger Danmark A/S
Questions
Periodisk kontrol og kalibrering
Strømforsyning / driftsikkerhed

 

Strømforsyning / driftsikkerhed:

Det bør overvejes at give brugerne mulighed for at vælge mellem alkali- eller genopladelige NiMH-batterier. Fx kan Dräger Alcotest 6820 anvendes med begge typer. Det giver en større driftsikkerhed og forhindrer unødig ventetid på en kollega, hvis instrumentet skulle være løbet tør for strøm. Ved anvendelse med to alkali-batterier kan der udføres mere end 1.500 tests.

24. Marts 2014 - Peter Sonne, Dräger Danmark A/S
Questions
Periodisk kontrol og kalibrering
Hygiejne

 

Hygiejne:

Vi anbefaler at man tager stilling til om der skal anvendes mundstykker med integreret kontraventil. Mundstykker med kontraventil sikrer, at en person ikke kan komme til at blive udsat for evt. smitstoffer fra andre, hvis man kommer til at suge fremfor at puste. I mundstykker med kontraventil kan der kun pustes. Der er en vis risiko for, at personer med smitsomme sygdomme kan efterlade smitstoffer på instrumentets pumpeindgang i form af en lille aerosoldråbe.

24. Marts 2014 - Peter Sonne, Dräger Danmark A/S
Questions
Periodisk kontrol og kalibrering
Tæthedsklasse

Instrumentets stænktæthed bør være minimum  IP54 for at sikre, der ikke opstår driftsforstyrrelser i instrumentet pga. regnvejr og lign.

   

24. Marts 2014 - Peter Sonne, Dräger Danmark A/S
Questions
DS/EN 15964:2011
Brugervenlighed

Brugervenlighed og driftsikkerhed:

Brugervenlighed er en vigtig parameter. Det giver fx mening hvis man ved montering af tilbehør (såsom tragte ved indblæsningsåbningen), får sikkerhed for at tilbehøret er korrekt monteret, eksempelvis ved at tilbehøret monteres med et tydeligt klik, når det er korrekt monteret. Således sikres det videst muligt, at tilbehøret er korrekt og sikkert monteret.

 

24. Marts 2014 - Peter Sonne, Dräger Danmark A/S
Questions
Periodisk kontrol og kalibrering
Brugervenlighed/nedetid

 Det kan anbefales at der kigges på udstyr hvor fx. indsugningsnippel som ex. mundstykke og tragt monteres henover kan udskiftes af bruger, så instrumentet ikke skal sendes til leverandør og lang nedetid undgås

24. Marts 2014 - Peter Sonne, Dräger Danmark A/S
Questions
Periodisk kontrol og kalibrering
Datalogger

 Der bør overvejes instrument med datalogger som både kan udlæses direkte i instrumentets menu eller på computer. Dette kan være til gavn for senere dokumentation. Det bør også overvejes at instrumentet kan udlæse resultatet direkte efter måling på mobil printer via IR interface. Udskriften kan kvitteres til dokumentations brug.

25. Marts 2014 - Peter Sonne, Dräger Danmark A/S
Idea
Periodisk kontrol og kalibrering
Brugervenlighed

 Det kunne overvejes at vælge en mulighed med elastisk håndrem. Det giver mulighed for inden eller efter brug at flytte instrumentet op på håndleddet, så hånden er fri. Det giver mulighed for at opbevarer mundstykke mens tragt er monteret. Tragt er monteret i snor som monteres i øje på instrument, tragten er altid ved hånden.

Attached documents
25. Marts 2014 - Peter Sonne, Dräger Danmark A/S
Idea
Periodisk kontrol og kalibrering
Undgå fejlmontering af tilbehør

 For at undgå fejlmontering af tilbehør, kan fx. en anordning som sikre at mundstykket altid monteres korrekt anbefales.

Attached documents
25. Marts 2014 - Claus Christensen, AlcoTech.dk
Idea
DS/EN 15964:2011
Sikkerhed og design

Det min opfattelse, at der bør lægges vægt på, at instrumentet er designet med operatørens sikkerhed for øje. Fx at det ikke er muligt at spytte operatøren i hovedet i forbindelse med test, og at operatøren kan kontrollere testpersonen og samtidig have opmærksomhed på omgivelserne