Follow Rigspolitiet


Rigspolitiet ønsker dialog med markedet for at få input til opkvalificering af udbudsmaterialer i forbindelse med Rigspolitiets indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser. Derfor opfordres alle relevante leverandører at holde sig orienteret med kommende dialoger via Comdia.


Med en profil på Comdia kan du holde dig løbende opdateret med udbud og dialoger inden for netop dit marked.
  • Rigspolitiets udbudsplan

    Få et overblik over kommende udbud hos Rigspolitiet og se relevante oplysninger om det enkelte udbud.

  • Gå i dialog om konkrete udbudsområder

    Rigspolitiet har valgt at gå i dialog med markedet inden opgaver udbydes. Dette er en strategisk beslutning som bunder i et ønske om bedre dialog og samarbejde med det private erhvervsliv.