Markedsdialog vedr. droner

Open/public
Start date: 05-05-2021 - 14:30
End date: 13-05-2021 - 10:00

For at opnå indsigt i markedsforholdene og tilfængelige, tekniske løsninger og derrmed gøre det muligt at beslutte, hvordan droner udbydes mest hensigtsmæssigt, ønsker Rigspolitiet at gennemføre en online dialog med relevante markedsaktører. Dialogen skal give inspiration til hvordan ydelserne udbydes mest hensigtsmæssigt samt give indsigt i kommercielle forhold. Rigspolitiet ønsker at stille krav, der opfylder Rigspolitiets behov bedst muligt, men samtidig på en måde, der ikke er unødvendigt fordyrende, eller som lægger utilsigtede hindringer i vejen for, at kunne afgive tilbud. Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer. Dialogen vil ikke på nogen måde være bindende for Rigspolitiet i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det endelige udbudsmateriale. Dialogen vil være åben i perioden 05.05 2021 til og med den 14.05 2021. Det er gratis at deltage i dialogen. Den foreløbige kravspecifikation er tilgængelig for kommentering og relevante input. Der kan løbende blive oploadet spørgsmål til kommentering og dialog. Det bemærkes, at man kan besvare spørgsmål / komme med input "Anonymt", hvilket betyder at det alene er Rigspolitiet der kan se hvem afsenderen er. De øvrigt deltagende kan derfor alene se svaret men ikke afsenderen.

11. Maj 2021 - Jesper Rom Knudsen, PRECISION TECHNIC DEFENCE A/S
Questions
Bemærkninger til markedsdialog vedr. droner

Nogle af de produkter som vi påtænker at byde ind med vil højest sandsynlig være underlagt eksportkontrol hvilket betyder, at det kan være vanskeligt at overholde kravet om, at alle droner, tilbehør og reservedele skal kunne leveres indenfor 10 arbejdsdage.

Der vil være mulighed for, at vi som leverandør vil kunne efterleve ovennævnte krav på en del af tilbehøret og reservedelene, hvis vi  opbygger et reservedelslager. Det forudsætter dog, at Politiet skal være indforstået med, at købe dette lager ved kontraktens udløb.

11. Maj 2021 - Jesper Rom Knudsen, PRECISION TECHNIC DEFENCE A/S
Questions
Bemærkninger til markedsdialog vedr. droner

Kravene til termisk pay-load som beskrevet under pkt. 91 begrænser udvalget af kameraer. En mindre justering anbefales grundet et væsentigt større udvalg og dermed og en anden prissætning

12. Maj 2021 - Anonymous
Questions
Bemærkninger til markedsdialog vedr. droner

I forhold til temperaturområde så foreslås en nedjustering af kravet fra 500 grader til 400 grader, hvilket syntes at være den industrielle standard på nuværende tidspunkt.

13. Maj 2021 - Dennis Rasmussen, Lorenz Technology ApS
Idea
Ide til udbudsproces

Da der i dette tilfælde er tale om indkøb af ny teknologi til politiet kunne det være en ide at køre dette udbud som et funktionsudbud.

Her kunne der eksempelvis beskrives nogle scenarier og opgaver som politiet ønskes løst med droner, men hvor tilbudsgivere indenfor nogle givne materielle rammer gives muligheden for at løse opgaverne på forskellig vis. Dette åbner op for innovation, udviklingssamarbejde og nytænkning, og låser ikke politiet fast på et indkøb af hardware, som evt. senere skal udskiftes i takt med at teknologien udvikler sig. Tilbudsgivere vil endvidere få muligheden for at præsentere øvrige muligheder for anvendelse af droner, til stor gavn for politiet.

13. Maj 2021 - Dennis Rasmussen, Lorenz Technology ApS
Idea
Ide til udbudsproces: Dialogmøder med præsentationsrunde

Vi har fra andre offentlige udbud med ny teknologi, god erfaring med at ordregiver indbyder til dialogmøder med leverandører på markedet. I tråd med et funktionsudbud, kunne en gruppe bestående af Politiet og evt. Rådgivere, invitere til dialogmøder om udbuddet, En præsentationsrunde fra virksomhedernes side, hvorpå beskrevne scenarier og opgaver løses og demonstreres.

13. Maj 2021 - Dennis Rasmussen, Lorenz Technology ApS
Idea
Ide til udbudsproces: tildelingskriterier og vægtning

For at imødekomme udvikling i teknologien kunne tildelingskriterier og vægtning af disse i udbuddet laves således at digitalisering, udvikling og nytænkning fremmes.

Dette er tidligere set gjort i offentlige udbud på ny teknologi, og er med til at sikre at de leverandører der i sidste ende vælges, er med til at udvikle og optimere politiets løsning.

Eksempelvis bør et tilbuds materiale indeholde en ”beskrivelse af samarbejdet” og ”Beskrivelse af løbende evaluering og optimering”, samt evt. en ” Beskrivelse af hvordan ny teknologi og digitalisering tænkes anvendt i kontraktperioden”

13. Maj 2021 - Dennis Rasmussen, Lorenz Technology ApS
Idea
Ide til bud på de enkelte dronetyper

Relateret til dronetyper 1-4.

Der kan i markedet være virksomheder som har specialiseret sig i levering af droner indenfor en af de givne typer (1-4). Det bør derfor være muligt i udbuddet at byde ind på den enkelte dronetype.

13. Maj 2021 - Dennis Rasmussen, Lorenz Technology ApS
Questions
Spørgsmål til kommende udbudsmateriale

Vil det være muligt i denne dialogrunde at se bilag 2x tilbudsliste, samt evalueringsmodel og tildelings kriterier ?

13. Maj 2021 - Dennis Rasmussen, Lorenz Technology ApS
Questions
Spørgsmål til tidsplan for kommende udbud

Er der på dette tidspunkt lavet en udbudstidsplan for dette udbud, indeholdende forventet dato for offentliggørelse, tilbuds deadline, start, leveringdato, og kontrakt periode, og er det muligt at dele denne ifbm. Dialogrunden ?

13. Maj 2021 - Dennis Rasmussen, Lorenz Technology ApS
Idea
Ide til dronetype: Model 4

Type 4: Dronen bør have mulighed for at udnytte OSDK til montering af enhed, der kan åbne mulighed for udnyttelse af teknologier som:

Edge Computing

AI-Onboard

Krypteret streaming til cloud og / eller own server solution

Vektorbaseret flyvning via osdk kobling. Dette åbner op for yderligere muligheder for træning og simulering af scenarier, såsom virkelighedsnær fjernpilothåndtering under ”drone flyaway”

18. Maj 2021 - Diana Nedrud Eriksen, Rigspolitiet
Questions
Tak for input

Rigspolitiet takker for de mange konstruktive input. Alle bidrag gennemgås nu af projektgruppen.

Den endelige tidsplan for projektet er desværre ikke endeligt fastlagt.