Høring af udbudsmateriale vedr. udbud af taktisk gasmaske

Open/public
Start date: 26-03-2020 - 00:00
End date: 14-04-2020 - 23:59

Rigspolitiet forventer at offentliggøre et udbud af taktisk gasmaske i andet kvartal 2020. Rigspolitiet ønsker derfor at få markedet respons på udbudsmaterialet, herunder mindstekrav til den taktiske gasmaske og filtratorer samt leveringstid. Rigspolitiet gennemfører derfor en online dialog med relevante markedsaktører, med henblik på at få markedet feedback på udbudsmaterialet. Det er gratis at deltage i dialogen. Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer. Dialogen vil ikke på nogen måde være bindende for Rigspolitiet i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det endelige udbudsmateriale. Dialogen vil være åben i perioden 26. marts 2020 til og med den 14. april 2020. Det bemærkes at man kan besvare spørgsmål "Anonymt", hvilket betyder at det alene er Rigspolitiet der kan se hvem afsenderen er. De øvrigt deltagende kan derfor alene se svaret. Såfremt feedback alene ønskes besvaret uden at svaret offentliggøres, kan svaret mailes direkte med henvisning til denne dialog til Trine Kostechy på tko011@politi.dk.

26. Marts 2020 - Trine Kostechy, Rigspolitiet
Questions
Rammeaftale med bilag

Rigspolitiet ønsker markedets feedback på udkast til rammeaftale med bilag vedr. udbud af taktisk gasmaske.

26. Marts 2020 - Trine Kostechy, Rigspolitiet
Questions
Udbudsbetingelser

Rigspolitiet ønsker markedets feedback på udkast til udbudsbetingelser vedr. udbud af taktisk gasmaske.

Attached documents