Ledningsmateriale - Vand

Open/public
Start date: 22-02-2022 - 12:00
End date: 25-05-2022 - 12:00
Der vil løbende komme opdateringerne med nye spørgsmål.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

• Delaftale 1: PE rør og el-fittings. Faxe, Kalundborg og Ringsted anvender aftalen. (Odsherred er frivillig)

• Delaftale 2: Skydeventiler med garniture. Faxe, Kalundborg og Ringsted anvender af-talen. (Odsherred er frivillig)

• Delaftale 3: Stikledningsventil – POM med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør og indstik til PE-rør. Faxe, Kalundborg og Ringsted anvender aftalen. (Odsherred er frivillig)

• Delaftale 4: Mekanisk samling. Faxe, Kalundborg og Ringsted anvender aftalen. (Odsherred er frivillig)


22. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Løbende opdatering

Vi vil løbende komme med spørgsmål, og de vil blive uploadet når vi har fået samlet dem alle.

3. Marts 2022 - Anonymous
Questions
Index

man kunne evt. bruge denne metode vedr. rør aftalen - PE rør:


80 % af værdien index reguleres pr. kvartal ud fra PIE PE 100 index.

Ok til fast pris de første 6 mrd. Efter rammeaftalens start.

Denne metode over hele aftalens løbetid.


11. Maj 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Pkt. 7.2 - Prisregulering

Ud fra hvordan markedet har udviklet sig, foreslår vi at prisreguleringen sker hvert 3. måned.

Da vi ikke har adgang til diverse prisindeks grundet betalingsmure, vil vi gerne imødekomme jer ved at I selv må bestemme hvilke prisindeks, der styrer priserne.

Vi forslår en fordelingsnøgle, der styrer alle priserne i alle delaftaler, hvor tilbudsgiver vælger et prisindeks, der passer på de materialer vi inddeler fordelingsnøglen i.

Vores forslag til materialer i fordelingsnøglen er:

Stål

PE 100

Messing

Bronze

Rustfrit stål

Vi har med vilje ikke sat procenter på i fordelingsnøglen, da vi gerne vil have jeres bud på evt. andre materialer og procentfordelingen.

18. Maj 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Pkt. 7.2 - Prisregulering

Dette er vores forslag til prisindeks. Hvad er jeres tanker til dette? Og kan I komme med bud på en materiale fordeling?


Leverandøren angiver de prisindekser, der anvendes for løbende prisregulering. De angivne prisindeks skal dække følgende 5 materialer og vægtes således:

  • Stål – x%
  • PE100 – x%
  • Messing – x%
  • Bronze – x%
  • Rustfrit stål - x%

De sidste 20% af prisen vil ligge fast, og vil ikke reguleres.

Regulering beregnes i forhold til de prisindekser som leverandøren fremsendte ved tilbudsafgivelse og ny dokumenteret prisindeks således: (Pris*nye indeks) / gammelt indeks).

Leverandørens bilag af de givne prisindekser opgjort senest 5 dage før tilbudsfristen, anvendes som indeks 100. Prisindeks kan f.eks. være PEI index for HDPE pipe 100 eller andre officielle indeks. De valgte indeks skal godkendes af ordregiver.

Prisregulering sker ud fra leverandørens fremsendte indekstal pr. kvartal og er det senest opdaterede prisindeks tal. Ved leverandørens manglende fremsendelse af dokumentation af prisindeks, vil ordregiver fremsende en rykker. Ved fremsendelse af anden rykker fra ordregiver, udløses en bod på 10.000 kr.

Der skal ske dokumenterede prisreguleringer hver 3. måned. Leverandøren skal fremsende udskrift af deres valgte prisindeks pr. kvaltal 1. 2. 3. og 4. og den nye pris træder i kraft 14 dage efter. Første prisregulering skal ske med virkning fra det 1. kvartal efter tilbudsfristen [indsæt dato] og herefter hvert kvartal (reguleringstidspunktet).