Ledningsmateriale - Vand

Open/public
Start date: 22-02-2022 - 12:00
End date: 25-05-2022 - 12:00
Der vil løbende komme opdateringerne med nye spørgsmål.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

• Delaftale 1: PE rør og el-fittings. Faxe, Kalundborg og Ringsted anvender aftalen. (Odsherred er frivillig)

• Delaftale 2: Skydeventiler med garniture. Faxe, Kalundborg og Ringsted anvender af-talen. (Odsherred er frivillig)

• Delaftale 3: Stikledningsventil – POM med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør og indstik til PE-rør. Faxe, Kalundborg og Ringsted anvender aftalen. (Odsherred er frivillig)

• Delaftale 4: Mekanisk samling. Faxe, Kalundborg og Ringsted anvender aftalen. (Odsherred er frivillig)


22. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Løbende opdatering

Vi vil løbende komme med spørgsmål, og de vil blive uploadet når vi har fået samlet dem alle.

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Pkt. 0 generelt

Pkt- 0 generelt – ”Produktgrupperne El fittings og skydeventiler. skal desuden indeholde stregkoder eller lignende, som skal sikre sporbarhed.” Er dette fremtiden?

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Pkt. 0 generelt

Pkt. 0 generelt – ” Fittings og mindre komponenter skal leveres i en lufttæt hygiejnisk indpakning af min. 70 um tykkelse og i enkeltstyk” Er dette fremtiden?

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Pkt. 1 - Delaftale 1 – PE-rør og El-fittings

Pkt. 1.1 – ” Hvis der fra rørproducentens side stilles krav til fjernelse af PP-kappe inden stuksvejsning, for rørdimensioner større end 63mm skal rørene leveres med 25 mm fjernet PP-kappe i enderne Dimensioner> 400MM må tilbydes uden PP-kappe.” Er dette normalt og hvad vil det evt. koste af få?

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Pkt. 1 - Delaftale 1 – PE-rør og El-fittings

Pkt. 1.1 – Er der andre ordninger end dk-vand eller Nordic polymark?

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Pkt. 1 - Delaftale 1 – PE-rør og El-fittings

Pkt. 1.2 – "Reduktions tee fittings skal være godkendt i henhold til DS/EN 1452-2 og være certificeret efter INSTA SBC 1452" - Er dette normen for disse?

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Pkt. 1 - Delaftale 1 – PE-rør og El-fittings

Pkt. 1.3 – ”El-fittings må ikke være udført med synlige kobbertråde”. Bliver dette en udfordring?

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Pkt. 2 - Delaftale 2 - Skydeventiler og tilbehør

Pkt. 2.1 – Der er mange varianter, kan vi evt. nøjes med en fremtidssikret type?

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Pkt. 3 - Delaftale 3 - Stikledningsventil

Pkt. 3.1 – ”Hus og top som friktionssvejset polyacetal”. Er dette normen?

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Pkt. 4 - Delaftale 4 – Mekanisk samling

Pkt. 4.1 – ”Blev dråbemærket til noget?”

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Pkt. 4 - Delaftale 4 – Mekanisk samling

Pkt. 4.4 – ” Pakning skal være udført i EPDM, der er godkendt til drikkevand. Bandagemuffer skal være med håndtag for nemmere montage. Bandagemuffer skal også kunne leveres med studs for anboring i ¾ 1” 5/4” 1 ½””. Vil dette udelukke nogen angående håndtaget? Og giver den passus mening?

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Tilbudslisten
Generelt

Gerne kommentere på det spænd vi har på produkterne. Her tænkes der særligt på om der er nogle mangler i forhold til mindste og største mål, og om der er nogle mål vi ikke har fået med.

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Tilbudslisten
Varegrupper

Varegrupper – Er der nogle varegrupper hvor der forventes en udvikling, der gør nogle varelinjer overflødige og nye evt. skal tilføjes?

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udbudsbetingelserne
Pkt. 6 - Udelukkelse og egnethed

Pkt. 6.1 - 6.2 - Er der noget, der virker ude af proportioner i forhold til tekniske og økonomiske minimumskrav?

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udbudsbetingelserne
Pkt. 10 - Tilbudsevaluering

Pkt. 10 - Er det let at gennemskue hvad I bliver vurderet på?

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udkast til rammeaftale
Pkt. 7 - Priser og prisregulering

Pkt. 7.1 – Skal der være noget minimum i forhold til ordre størrelse? Vil et leveringsgebyr på ordre under f.eks. 500kr. give løse denne problemstilling?

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udkast til rammeaftale
Pkt. 7 - Priser og prisregulering

Pkt. 7.2 – Hvor tit skal prisreguleringerne finde sted grundet markedets nuværende situation?

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udkast til rammeaftale
Pkt. 7 - Priser og prisregulering

Pkt. 7.2 – ”Delaftale 1” Er dette indeks i forhold til prisregulering acceptabelt, eller findes der mere repræsentative indeks?

25. Februar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udkast til rammeaftale
Pkt. 7 - Priser og prisregulering

Pkt. 7.2 – ”Delaftale 2,3 og 4” Er dette indeks i forhold til prisregulering acceptabelt, eller findes der mere repræsentative indeks?

3. Marts 2022 - Anonymous
Questions
Index

man kunne evt. bruge denne metode vedr. rør aftalen - PE rør:


80 % af værdien index reguleres pr. kvartal ud fra PIE PE 100 index.

Ok til fast pris de første 6 mrd. Efter rammeaftalens start.

Denne metode over hele aftalens løbetid.


4. Marts 2022 - Palle Rosendal, SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION DENMARK A/S
Questions
Udkast til rammeaftale
Opsigelse af aftale fra leverandør.

Der bør indføjes en passus som giver leverøren mulighed for at opsige aftalen.

4. Marts 2022 - Palle Rosendal, SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION DENMARK A/S
Questions
Udkast til rammeaftale
Indeks regulering af priser.

Indeksregulering af priser er et stort issue, da der er mange parameter der har indflydelse på prissætningen af en given vare bør man overveje individuelle reguleringsmuligheder for forskellige produkter, ud fra nedenstående 5 parametre:

Pig Iron

Scrap Iron

PE

POM

EPDM Gummi

El

Gas


11. Maj 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Pkt. 7.2 - Prisregulering

Ud fra hvordan markedet har udviklet sig, foreslår vi at prisreguleringen sker hvert 3. måned.

Da vi ikke har adgang til diverse prisindeks grundet betalingsmure, vil vi gerne imødekomme jer ved at I selv må bestemme hvilke prisindeks, der styrer priserne.

Vi forslår en fordelingsnøgle, der styrer alle priserne i alle delaftaler, hvor tilbudsgiver vælger et prisindeks, der passer på de materialer vi inddeler fordelingsnøglen i.

Vores forslag til materialer i fordelingsnøglen er:

Stål

PE 100

Messing

Bronze

Rustfrit stål

Vi har med vilje ikke sat procenter på i fordelingsnøglen, da vi gerne vil have jeres bud på evt. andre materialer og procentfordelingen.

11. Maj 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Sporbarhed

Der er fra KCS side, et ønske om øget sporbarhed. Vi har lavet et oplæg, og vil spørge om dette kan lade sig gøre, og hvis ikke, hvad kan evt. lade sig gøre i forhold til sporbarhed.

Derfor er det et krav at alle rør og komponenter som anvendes i Forsyningernes anlægsprojekter skal være registreret i Branchekataloget. Tilbudsgiver skal derfor kunne dokumentere at alle rør og komponenter som anvendes i anlægsprojektet er oprettet med fyldestgørende data i Branchekataloget, hvilket som minimum betyder at den tekninske dokumentation skal være udfyldt og korrekt.

I forbindelse med aflevering af tilbud opgives Branchekatalogets varenummer som dokumentation for at rør og komponenter er opgivet i Branchekataloget.

For at sikre, at KCS opfylder kravene i lovgivningen, ISO 22000 og DDS for drikkevand skal komponenter i kontakt med drikkevand kunne spores. Derfor stiller KCS krav om at rør og komponenter i kontakt med drikkevand registreres med batchnummer. Vandbranchen arbejder på en standard for indhold af batchnummer men denne er endnu ikke vedtaget. Kalundborg Forsyning har indtil Branchen har vedtaget en standard besluttet at følgende opgives som btachnummer for komponenter i kontakt med drikkevand.


- EAN. Nr.

- Dato og årstal i følgende format - ÅÅÅÅ.MM.DD


18. Maj 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Pkt. 7.2 - Prisregulering

Dette er vores forslag til prisindeks. Hvad er jeres tanker til dette? Og kan I komme med bud på en materiale fordeling?


Leverandøren angiver de prisindekser, der anvendes for løbende prisregulering. De angivne prisindeks skal dække følgende 5 materialer og vægtes således:

  • Stål – x%
  • PE100 – x%
  • Messing – x%
  • Bronze – x%
  • Rustfrit stål - x%

De sidste 20% af prisen vil ligge fast, og vil ikke reguleres.

Regulering beregnes i forhold til de prisindekser som leverandøren fremsendte ved tilbudsafgivelse og ny dokumenteret prisindeks således: (Pris*nye indeks) / gammelt indeks).

Leverandørens bilag af de givne prisindekser opgjort senest 5 dage før tilbudsfristen, anvendes som indeks 100. Prisindeks kan f.eks. være PEI index for HDPE pipe 100 eller andre officielle indeks. De valgte indeks skal godkendes af ordregiver.

Prisregulering sker ud fra leverandørens fremsendte indekstal pr. kvartal og er det senest opdaterede prisindeks tal. Ved leverandørens manglende fremsendelse af dokumentation af prisindeks, vil ordregiver fremsende en rykker. Ved fremsendelse af anden rykker fra ordregiver, udløses en bod på 10.000 kr.

Der skal ske dokumenterede prisreguleringer hver 3. måned. Leverandøren skal fremsende udskrift af deres valgte prisindeks pr. kvaltal 1. 2. 3. og 4. og den nye pris træder i kraft 14 dage efter. Første prisregulering skal ske med virkning fra det 1. kvartal efter tilbudsfristen [indsæt dato] og herefter hvert kvartal (reguleringstidspunktet).