Rådgivningsforløb - InnovationGROWTH

Open/public
Start date: 10-07-2014 - 00:00
End date: 25-08-2014 - 23:59
Udenrigsministeriet ønsker at finde en konsulent til InnovationGROWTH. 
 
Ydelsen har været udbudt tidligere (udbudsbekendtgørelse 2014/S 086-150891, fremsendt til offentliggørelse den 30. april 2014). Ved det tidligere udbud forelå ikke den ønskede konkurrenceintensitet, idet der alene indkom ét tilbud. 
 
For at opnå bedre indsigt i markedsforholdene og dermed gøre det muligt at beslutte, hvordan løsningen mest hensigtsmæssigt udbydes, ønsker Udenrigsministeriet at sende materialet i høring.
 
Denne høring skal danne grundlag for beslutninger om centrale elementer i tilrettelæggelse af et snarligt genudbud og give inspiration til hvordan ydelserne mest hensigtsmæssigt udbydes, således at der forhåbentlig skabes en bedre konkurrence.
 
Alle relevante markedsaktører opfordres således til at gennemgå materialet og deltage i høringen. De markedsaktører, der har rekvireret det tidligere udbudsmateriale eller afgivet tilbud, er direkte blevet opfordret til at deltage i høringen.
 
Udenrigsministeriet håber, at der vil komme forslag og kommentarer fra potentielle tilbudsgivere om ændring af vilkår i materialet. Idet det forventes, at der skal ske en ændring af materialet, og idet Udenrigsministeriet ønsker at høre om de potentielle tilbudsgiveres holdning til det nuværende materiale, er materialet ikke ændret siden sidste udbud. 
 
Udover eventuelle ændringer af kontraktvilkår bemærkes, at udbudsbetingelser også vil blive ændret, ligesom det overvejes at ændre udbudsformen. Udenrigsministeriet er som udgangspunkt ikke interesseret i bemærkninger til udbudsbetingelserne.
 
Endelig bemærkes, at eventuelle ændringer i materialet kan medføre, at projektet ikke umiddelbart kan fortsætte på de vilkår, som bevillingen er givet. På den baggrund er det vanskeligt at vurdere, hvornår der forventes kontraktstart. Udenrigsministeriet håber, at kontraktstart kan ske primo februar 2015, men dette er endnu usikkert. 
 
Deltagere i høringen modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse. 
 
For god ordens skyld skal det nævnes, at Udenrigsministeriet kan vælge at lade forslag og kommentarer indgå i udbuddet, men at Udenrigsministeriet ikke er forpligtet til det.
 
Høringen er åben i perioden 11. juli 2014 – 25. august 2014. Bemærk, at eventuelle spørgsmål ikke vil blive besvaret i uge 30, 31 og 32.
 
FREMGANGSMÅDE:
1. Login og vælg den relevante dialogside
2. Klik herefter på et emne i vinduets venstre side
3. Herefter kan der oprettes ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori
 
BEMÆRK at der kræves login for at kunne deltage.
Brugeroprettelse sker ved at følge dette link: http://www.offentligprivatdialog.dk/opret-bruger.aspx