50.40 Computere og It-tilbehør

Open/public
Start date: 10-10-2014 - 00:00
End date: 26-10-2014 - 23:59

SKI fortsætter nu den tekniske dialog på det kommende udbud af den fælleskommunalt forpligtende aftale på computere og it-tilbehør. 

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets produkter, vilkår og mekanismer så aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og for leverandører på aftalen.

Generelt om udbud 50.40 Computere og IT-tilbehør

Udbudsdesign
Udbuddet kommer til at køre som et begrænset udbud med to delaftaler, en for computere og en for it-tilbehør. 

På computer-delaftalen vil der blive stillet krav om, at leverandøren skal tilbyde to producentmærker for både bærbare-, stationære computere og skærme i hele rammeaftalens løbetid.

På delaftalen for it-tilbehør vil der blive stillet krav om, at leverandøren inden for de enkelte produktundergrupper skal tilbyde et forholdsvis bredt udvalg af producentmærker i hele rammeaftalens løbetid. Leverandørerne skal byde ind på både et obligatorisk sortiment og kan derudover tilbyde et frivilligt sortiment. De producentmærker, som bydes ind på det frivillige sortiment, skal også være tilbudt på det obligatoriske sortiment. De kommuner, der tilslutter sig aftalen, vil således få et bredt udvalg af produkter. 

 

Sortimentet
Sortimentet på aftalen vil komme til at omfatte de klassiske produkter som bærbare- og stationære computere, skærme, komplementært tilbehør samt en række af de mest solgte it-tilbehørsprodukter så som tastatur, mus og lignende.

Særlige fokuspunkter

Udover input på materialet generelt set er vi særligt interesseret i at få input på følgende forhold:

Beskrivelse af bærbare computere (bilag A.1 Generelle kravspecifikationer) 

Beskrivelse af bærbare computere af typen ”Ultra”

Tykkelse

Vi ønsker at input på hvordan disse kan kravspecificeres, således at ”Ultra” adskiller sig fra øvrige bærbare og minder om det man normalt forstår ved ultrabooks. Umiddelbart er der et krav om at ”Ultra” skal være tyndere – fx maks. 2,2 cm tykke. Spørgsmålet er om der kunne der være andre tekniske ting som kunne beskrive dem?

Vægt

Den maksimale vægt er sat til 1,4 kg. Spørgsmålet er hvor lavt vægtkravet kan være, når man tager de samlede krav med i billedet, herunder særligt batterikravene.

Military specifikationer

Der er på de bærbare computere stillet krav om at de skal leve op til Military specifikationer. Spørgsmålet er om producenterne kan leve op til de stillede krav generelt set og på skolecomputere mht ”Stød” 

Meget gerne med angivelse af konkrete modeller som imødekommer behovet

Beskrivelse af stationære computere

Performance på traditionelle harddiske. Kan traditionelle harddiske kategoriseres ud fra maksimal latency? Eksempelvis 8/ms

Beskrivelse af On-site-garanti – Rammeaftalens afsnit 5

SKI ønsker en markedskonform on-site-garanti af en god kvalitet og ønsker input på om de beskrevne krav efter leverandørernes mening vil imødekomme dette. 

Det udbudsmateriale som ligger klar til kommentering er et udsnit af det mest relevante udbudsmateriale. Fokus vil især være på Delaftale 1 Computere. På Delaftale 2 – It-tilbehør vil der i første omgang kun være behov for input på et mindre udsnit af kravspecifikationen.

Det skal understreges at det materiale som ligger klar kun er i kladdeform og vil derfor sandsynligvis ikke svare 100% til det endelige udbudsmateriale.

Deltag i dialogen

Sådan får du adgang til dialogen

Er du interesseret i at deltage i den tekniske dialog, skal du oprette dig som bruger for at kunne deltage.

Opret dig som bruger her:

http://www.offentligprivatdialog.dk/opret-bruger.aspx

Det er muligt at oprette sig som bruger fra fredag den 10. oktober kl 16.00. Det er muligt at komme med input indtil mandag den 27. oktober kl 8.00.

Fremgangsmåde

1.  Login og gå til det idé-udbud du ønsker at kommentere på – i dette tilfælde 50.40 Computere og It-tilbehør.

2.  Klik på et fokusområde i venstre side og læs teksten på denne eller svar på oprettede spørgsmål.

3.  Opret idéer eller spørgsmål direkte til dette fokusområde.

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale.

10. Oktober 2014 - Preben Svendstrup, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Delaftale 1 - Computere
Krvspecifikation af bærbare computere "Ultra"

 

Spørgsmålet vedrører bærbare computere (jvf bilag A.1 Generelle kravspecifikationer  – Delaftale 1 Computere ) og beskrivelse af bærbare computere af typen ”Ultra”. Vi ønsker at input på hvordan disse kan kravspecificeres, således at ”Ultra” adskiller sig fra øvrige bærbare og minder om det man normalt forstår ved ultrabooks. Umiddelbart er der et krav om at ”Ultra” skal være tyndere – fx maks. 2,2 cm tykke. Spørgsmålet er om der kunne der være andre tekniske ting som kunne beskrive dem? Den maksimale vægt er sat til 1,4 kg. Spørgsmålet er hvor lavt vægtkravet kan være, når man tager de samlede krav med i billedet, herunder særligt batterikravene.

10. Oktober 2014 - Preben Svendstrup, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Delaftale 1 - Computere
Military specifikationer på bærbare computere

Spørgsmålet vedrører bærbare computere (jvf bilag A.1 Generelle kravspecifikationer – Delaftale 1 Computere) og beskrivelse af bærbare computere/Military specifikationer. Der er på de bærbare computere stillet krav om at de skal leve op til Military specifikationer. Spørgsmålet er om producenterne kan leve op til de stillede krav generelt set og på skolecomputere mht ”Stød”. Meget gerne med angivelse af konkrete modeller som imødekommer behovet

10. Oktober 2014 - Preben Svendstrup, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Delaftale 1 - Computere
Stationære computere - harddisk performance

 Spørgsmålet vedrører stationære computere (jvf bilag A.1 Generelle kravspecifikationer – Delaftale 1 Computere) Beskrivelse af stationære computere: Performance på traditionelle harddiske. Kan traditionelle harddiske kategoriseres ud fra maksimal latency? Eksempelvis 8/ms

10. Oktober 2014 - Preben Svendstrup, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Delaftale 1 - Computere
On-site-garanti

 

Spørgsmålet vedrører Rammeaftalen – Delaftale 1 – Computere/ afsnit 5/Beskrivelse af On-site-garanti – SKI ønsker en markedskonform on-site-garanti af en god kvalitet og ønsker input på om de beskrevne krav efter leverandørernes mening vil imødekomme dette. 

21. Oktober 2014 - Preben Svendstrup, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Delaftale 1 - Computere
Prisregulering

 

SKI ønsker input på de i bilag VI Regulering af priser - Delaftale 1 - Computere angivne maksimalpriser, som skal fungere i hele Aftalens og Rammeaftalens løbetid. De vil komme til at gælde for nye produkter som eventuelt skal afløse eksisterende i forbindelse med teknologiske opdateringer i forbindelse med serieskift.

Kan det forventes at produkterne i de serier som skal afløse de eksisterende vil lægge i samme prisniveau (incl de i bilag VI Regulering af priser - Delaftale 1 - Computere angive reguleringsmuligheder)?

21. Oktober 2014 - Preben Svendstrup, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Delaftale 1 - Computere
Support

 SKI har udformet forslag til ændrede krav til support. Disse er vedlagt i dokumentet "Revideret tekst - support". Det ændrede er indholdt i afsnittet "Kundesupport", hvor afsnit 2 er uddybbet med punkter. Ligeledes er der i afsnittet "Teknisk support og reparation" indført 2 nye afsnit som er 3 og 4. Der ønskes input på om de stillede krav er markedskonforme.