Befordring

Open/public
Start date: 17-11-2014 - 00:00
End date: 07-01-2015 - 23:59

Ide-udbuddet omhander befordring i Københavns Kommune, herunder

  • Kørsel til specialkørsler
  • Kørsel til specialinstituationer
  • Kørsel til særligt tilrettelagt ungdomsuddanelse
  • Kørsel til aktivitetscentre
  • Kørsel til genoptræning
  • Kørsel af handicappede voksne
  • Kørsel af udsatte børn
  • Kørsel af handicappede børn 

Det har tidligere vist sig, at udbud af befordring kan være vanskeligt. Københavns Kommune vil derfor gerne indgå i dialog med leverandørmarkedet i forhold til det forekommende udbud, samt inddrage de forskellige brancher i udbudsprocessen. 

I hele udbudsprocessen vil vi indgå en webbaseret offentlig/privat dialog, hvor markedet kan komme med input samt stille kritisk spørgsmål til udbudsmaterialet. Det vil forhåbentligt resultere i øget konkurrence, samt et udbudsmateriale som markedet kan honorerer. 

Tidsplanen er under udarbejdelse. 

Dialogen forventes at være åben fra 17. november 2014

Hold dig opdateret med dialogen på OffentligPrivatDialog.dk 

=      

• K
13. November 2014 -
Idea
Udbudsdesign
1. Alle befordringsområder udbydes

Alt udbydes på én gang

>
>Befordring til institutioner indenfor følgende områder udbydes samtidigt:
>
• Kørsel til specialskole, specialinstitutioner og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
• Kørsel til aktivitetscentre og genoptræning
• Befordring af udsatte børn
• Befordring af handicappede børn og voksne

A. Institutioner udbydes enkeltvis

B. Institutioner ”pakkes” på tværs af befordringsområder

>
Fordele vs. ulemper?

13. November 2014 -
Idea
Udbudsdesign
2. Geografisk område udbydes

Geografisk opdeling

>
>Befordring til institutioner indenfor følgende områder udbydes samtidigt indenfor et bestemt geografisk område, f.eks. Amager:
>
• Kørsel til specialskole, specialinstitutioner og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
• Kørsel til aktivitetscentre og genoptræning
• Befordring af udsatte børn
• Befordring af handicappede børn og voksne

A. Institutioner udbydes enkeltvis

B. Institutioner ”pakkes” på tværs af befordringsområder

>
>Fordele vs. ulemper?

13. November 2014 -
Idea
Udbudsdesign
3. tidsmæssig opdeling

Tidsmæssig opdeling

>
>Befordring til institutioner indenfor nedenstående områder udbydes til at starte med alene:
• Kørsel til specialskole, specialinstitutioner og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (ca. kl. 7-8.30 og 13-16)
>
>Efter endt udbudsrunde af ovenstående befordringsområder, udbydes befordring til følgende institutioner:
• Kørsel til aktivitetscentre (ca. kl. 9-10 og 13-15)
• Kørsel til genoptræningscentre (hele dagen)
• Befordring af udsatte børn (ca. kl. 8-9 og 15-16)
• Befordring af handicappede børn og voksne (ca. kl. 8-10 og 14-17)

A. Institutioner udbydes enkeltvis

B. Institutioner ”pakkes” på tværs af befordringsområder

>
>Fordele vs. ulemper? 

19. December 2014 -
Idea
Udbudsdesign
Ny procesplan

Tak for de input vi har fået på befordringsområdet.

Vi er igang med at indsamle data fra vores forskellige befordringsordninger. Dette arbejde tager tid, der vil derfor ikke komme et evt. fælles udbud på tværs af forvaltningerne i 2015.

Dialogportalen vil dermed holde pause, indtil vi har indhentet alle data og er kommet nærmere på valg af udbudsstrategi. 

 Glædelig jul.