Befordring

Open/public
Start date: 17-11-2014 - 00:00
End date: 07-01-2015 - 23:59

Ide-udbuddet omhander befordring i Københavns Kommune, herunder

  • Kørsel til specialkørsler
  • Kørsel til specialinstituationer
  • Kørsel til særligt tilrettelagt ungdomsuddanelse
  • Kørsel til aktivitetscentre
  • Kørsel til genoptræning
  • Kørsel af handicappede voksne
  • Kørsel af udsatte børn
  • Kørsel af handicappede børn 

Det har tidligere vist sig, at udbud af befordring kan være vanskeligt. Københavns Kommune vil derfor gerne indgå i dialog med leverandørmarkedet i forhold til det forekommende udbud, samt inddrage de forskellige brancher i udbudsprocessen. 

I hele udbudsprocessen vil vi indgå en webbaseret offentlig/privat dialog, hvor markedet kan komme med input samt stille kritisk spørgsmål til udbudsmaterialet. Det vil forhåbentligt resultere i øget konkurrence, samt et udbudsmateriale som markedet kan honorerer. 

Tidsplanen er under udarbejdelse. 

Dialogen forventes at være åben fra 17. november 2014

Hold dig opdateret med dialogen på OffentligPrivatDialog.dk 

=      

• K