Lastbiler og busser over 3500 kg

Open/public
Start date: 21-12-2012 - 00:00
End date: 18-01-2013 - 23:59

BEMÆRK: Gå til ny version af dette ide-udbud for at deltage i dialogen:

http://www.offentligprivatdialog.dk/koebenhavnskommune/ide-udbud/lastbilerogbusser


NYT: Københavns kommune vil afholde leverandørmøder på følgende datoer:

Køretøjer over 3500 kg.: 14. Januar 2013 kl. 10 – 12.  

Stedet oplyses ved tilmelding til Mette Berg Rhode (b05r@okf.kk.dk) eller Monica Holm Jensen (za5g@okf.kk.dk)

Køretøjer under 3500 kg.: 14. Januar 2013 kl. 13 – 15.  

Stedet oplyses ved tilmelding til Mette Berg Rhode (b05r@okf.kk.dk) eller Monica Holm Jensen (za5g@okf.kk.dk)

Dæk: 15. Januar 2013 kl. 10 – 12.  

Stedet oplyses ved tilmelding til Mette Berg Rhode (b05r@okf.kk.dk) eller Monica Holm Jensen (za5g@okf.kk.dk)


Udbud på rammeaftale vedr. levering af værkstedsydelser

Københavns Kommune har i forbindelse med et udbud af værkstedsydelser valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Dialogen på platformen offentlig-privat dialog følges op med et leverandørmøde medio januar 2013, hvor interesserede leverandører kan møde udbudsjuristerne, komme med gode ideer til, hvorledes ydelsen skal udbydes mv.

FREMGANGSMÅDE:

1: Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne. 

2: Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori.

Materialet, som lægger til grund for dialogen er i udkastform.
Udbud af værkstedsydelser forventes at omfatte følgende ydelser:
• Planlagt vedligehold
• Ikke-planlagt vedligehold
• Hente/bringeservice
• Lånebiler
• Reservedele og forbrugsstoffer
• Dæk 

Der vil blive udbudt tre rammeaftaler:
1. Lastbiler og busser over 3500 kg
2. Køretøjer under 3500 kg inkl. minibusser
3. Indkøb af dæk, reparation af dæk mv.

Kort beskrivelse af rammeaftale 1: Lastbiler og busser over 3500 kg.

Omsætningen estimeres til ca. 6 mio. kr. årligt baseret på omsætningstal fra 2011 med en portefølje af ca. 50 lastbiler og ca. 50 busser, hvoraf kommunens eget værksted i dag foretager reparationer på en del af disse køretøjer. Køretøjerne er kendetegnet ved, at de er af forskellige mærker [Volvo, Mercedes, MAN, Iveco, Scania mm.] og (ældre) årgange [1995-]. 
Køretøjerne omfattet af aftalen er alle køretøjer uden en service og /eller reparationsaftale. Der vil løbende ske en udskiftning af porteføljen. Køretøjer hvis serviceaftale udløber vil omfattes af aftalen og køretøjer, der skrottes, sælges mv. vil fremadrettet ikke være en del af aftalen.

Køretøjerne vil have monteret forskelligt udstyr, f.eks. kraner, partikelfiltre, fartskrivere mv., som det forventes at den kommende leverandør kan håndtere, således kommunen alene samarbejder med en kontraktpart ifm. service og vedligehold af sine køretøjer.

Københavns Kommune har til hensigt at indgå aftale med én leverandør.

Er du interesseret i at komme med input og kommentarer til det foreløbige materiale vedr. levering af værkstedsydelser kan du gå til Idé-udbud via nedenstående link:


Københavns Kommune er interesseret i dialog men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. Dialogen vil blive vedlagt endeligt udbudsmateriale.

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.


Materiale er tilgængeligt her: 

Der kan kommenteres på materialet i perioden 21. december 2012 – 18. januar 2013.

Nærmere beskrivelse og krav til produkter fremgå af kravspecifikationen og tilbudsskemaerne.

FREMGANGSMÅDE:

1: Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne. 

2: Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori. 

14. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Autorisation og garanti
Krav til leverandør!

Der bør sættes krav til leverendør, om at have uddannet personale, samt værktøjer/testudstyr.

14. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Dækskift
Dæk-hotel

Hvormange dæk forventer kommunen at der bliver opbevaret hos leverandøren?

14. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Dækskift
Sommer/Vinter

Hvorlang er perioden fra omskift fra sommer til vinterdæk og omvent?

14. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Dækskift
Dimintioner

Har kommunen en liste på størrelser og antal af forskellige dæk?

14. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Dækskift
SP. 2

Der bør være et "handlings" gebyr ved separat dæk aftale med en af kommunens udpeget dækleverandør.

14. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Døgnbemandende værksteder
Krav til døgnåben

Det er normalt idag at der er døgnåbent på de store værksteder, så kunderne kan få deres vognpark serviceret på det tidspunkt de ikke bruger køretøjet.Så dette bør være et naturligt krav.
Her tænkes også på vinterberedskab.

14. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Reparation på stedet
Specialiseret udrykningsvogne

Der kan stilles krav om specialiseret udryknings biler angående enten lastbiler, busser eller hydraulik, det bevirker at leverandøren kommer med det rigtige uddannet personale og værktøj.
Eksempelvis kan en hydraulik bil lave slanger på stedet.

14. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Serviceeftersyn 1
Planlægningssystem

For overblikkets skyld, bør leverandøren kunne fremvise en service indkaldelsessystem, med antal service pr bil, periodesyn, fartskrivereftersyn, partikelfilterservice, liftservice, kraneftersyn, sikkerhedseftersyn ect.

14. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Andre køretøjer
Fremtidig reparationspris.

Fremtidig prismatrix bør laves af leverandøren.

14. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Partikelfiltre
Miljøkrav

Leverandøren skal kunne opfylde de miljøkrav som kræves vedrørende rensning af filter i henhold til arbejdstilsynet.
Her henvises til Industriens Brancearbejdsmiljøråd.

14. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Partikelfiltre
Partikelfilterleverandør.

Det skal oplyses leverandøren, hvilke fabrikant og type filter bilerne er monteret med. Dette for at udføre korrekt service og reservedels anskaffelse.

14. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Kraneftersyn
Krav til leverandør

Følgende krav bør stilles til leverandøren.
- Personale skal have Krancertifikat D-D/E
- Pesonale skal have min. 3 års erfaring med reparation af kraner og hydraulikske komponenter.

14. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Fartskrivereftersyn
Krav til fartskrivereftersyn

Virksomheden skal have en autorisation for at udfører arbejdet.

IR-autorisation eller A-autorisation for at udfører arbejde på analog fartskriver.

D-autorisation for at udfører arbejde på både analog og digitale fartskriver

14. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Serviceniveau
Krav til leverandør

For at holde omkostningerne nede og for at kommunen skal undvære kørekøjet mindst mulig, bør der stilles krav om at køretøjet kan serviceres et sted uanset om det er bil, kran, dæk, lad m.m. der skal laves. Der bør stilles krav om at leverandør har uddannet personale og opdateret testudstyr/værktøjer

14. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Kvalitet
Krav til leverandør

Virksomheden skal være ISO 9001:2008 certificeret.

Virksomheden skal være ISO 14001:2004 certificeret.

Virksomheden skal have en standard som samtlige afdelinger bliver kontrollere op imod minimum hvert andet år (en forhandler standard).

Virksomheden skal ingen udestående have med Arbejdstilsynet og de kommunale myndigheder som der ikke er udarbejdet en handlingsplan for at løse.

Virksomheden skal i mindst 75% af afdelingerne have en Niveau 1 klassificering i kommunens miljøtilsynsrapport.

Virksomheden skal kunne dokumentere medarbejdernes efteruddannelse og påtænkte kurser for den enkelte medarbejder.

14. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Hårde sociale klausuler
Socialt medansvar

Det virker naturligt at leverandøren har et socialt medansvar. Så jeres forslag bakker vi op om.

14. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Antal leverandører
En leverandør

Erfaringsmæssigt mener vi at udbuddet sagtens kan klares af en leverandør.

17. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Døgnbemandende værksteder
Vinter beredskab

Leverandøren bør have ekspertise og mulighed for at kunne reparere på vintermaterial døgnet rundt. (værksted døgnåbent).