Markedshøring på udbud af produktionsprintere til Print & Sign

Open/public
Start date: 01-02-2019 - 00:00
End date: 08-02-2019 - 23:59

SDU er i gang med at forberede udbud af produktionsprintere.

Udbudsproceduren vil blive gennemført som udbud med forhandling.

Udbudsprocessen er opdelt i følgende:

- Egnethed vurderes ud fra på forhånd fastsatte kriterier (ansøgningsfasen)

- Udvælgelse foretages (5 virksomheder)

- Opfordring til at afgive indledende tilbud udsendes (tilbudsfasen)

- Indledende tilbud kommer ind fra de opfordrede tilbudsgivere

- Forhandlingsmøder med SDU

- Fremsendelse af endelig tilbud ud fra fastsatte tildeling og underkriterium

- Det bedste tilbud identificeres

- Tildelings- og afslagsskrivelser udsendes

- Standstillperioden afholdes

- Kontrakt indgås

SDU opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil.

Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til SDU at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.


1. Februar 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Kravspecifikation
Øvrige kommentarer

Er der øvrige kommentarer eller spørgsmål til kravspecifikationen, og den dertil knyttede bilag?

1. Februar 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Udbudsbetingelser
Egnethedskrav til økonomisk og finansiel kapacitet

SDU påtænker at stille egnethedskrav til økonomisk og finansiel kapacitet. Hvad er normalt i branchen at man stiller af egnethedskrav til produktionsprintere? At virksomhederne har en gyldig erhvervsansvarsforsikring? Har virksomhederne nogle andre forslag og bemærkninger hertil?

1. Februar 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Teknisk og faglig formåen
Egnethedskrav til teknisk og faglig formåen

SDU påtænker at stille egnethedskrav som er relevante i forhold til at finde de tilbudsgivere, der kan løfte opgaven. Vedrørende teknisk og faglig formåen: Tilbudsgiver skal angive minimum 3 referencer fra de seneste 3 år inden for området af produktionsprintere. Med sammenlignelige referencer menes udførte leverancer til private virksomheder, kommuner, regioner, universiteter, offentlige kundeforhold mv.

Giver det anledning til kommentarer?

Er der andre egnethedskrav til teknisk og faglig formåen, som SDU kan stille til tilbudsgiverne?


1. Februar 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Tildeling
Tildeling og underkriterium

SDU påtænker at lægge vægt på vedlagte dokument i evalueringen af konkurrenceparametrene i forhold til produktionsprintere.

Giver det anledning til spørgsmål eller kommentarer? Mangler ordregiver noget, der bør vægte positivt i evalueringen?