Markedshøring på udbud af produktionsprintere til Print & Sign

Open/public
Start date: 01-02-2019 - 00:00
End date: 08-02-2019 - 23:59

SDU er i gang med at forberede udbud af produktionsprintere.

Udbudsproceduren vil blive gennemført som udbud med forhandling.

Udbudsprocessen er opdelt i følgende:

- Egnethed vurderes ud fra på forhånd fastsatte kriterier (ansøgningsfasen)

- Udvælgelse foretages (5 virksomheder)

- Opfordring til at afgive indledende tilbud udsendes (tilbudsfasen)

- Indledende tilbud kommer ind fra de opfordrede tilbudsgivere

- Forhandlingsmøder med SDU

- Fremsendelse af endelig tilbud ud fra fastsatte tildeling og underkriterium

- Det bedste tilbud identificeres

- Tildelings- og afslagsskrivelser udsendes

- Standstillperioden afholdes

- Kontrakt indgås

SDU opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil.

Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til SDU at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.