Høring om genudbud af driften af plejehjemmet Bøgeskovhus med tilhørende faciliteter

Consultation
Start date: 22-12-2023 - 12:00
End date: 01-04-2024 - 12:00

Aarhus Kommune genudbyder driften af Bøgeskovhus.

Udbuddet omfatter følgende:

Drift af plejehjem med 70 plejeboliger

Pleje og praktisk hjælp i ældreboligerne på Bøgeskovhus

Drift af café/lokalcenter på Bøgeskovhus

Udover de nævnte opgaver skal leverandøren deltage i et samarbejde med Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Udbuddet gennemføres efter reglerne i udbudslovens afsnit III (light regimet) og vil blive gennemført som et offentligt udbud med forhandling.

Aarhus Kommune ønsker bred konkurrence og er åben for nye tilgange til driften af Bøgeskovhus. Derfor udbyder Aarhus Kommune driften af Bøgeskovhus med krav om, at lovgivningen overholdes, og at alle indsatser skal leveres i overensstemmelse med den for opgaven relevante lovgivnings formål og hensigt. Derudover er der krav, om at al borgerrelateret kommunikation samt dokumentation vedrørende borgerne og leverede indsatser, herunder dokumentation af medicin, skal foregå i omsorgsjournalsystemet Cura. Aarhus Kommune stiller systemet til rådighed.

Med udgangspunkt i en åbenhed overfor nye tilgange til driften, vil der i udbudsmaterialet være forskellige cases og opgaver, hvor tilbudsgiver skal byde ind med beskrivelser af, hvilke tilgange tilbudsgiver har til opgaverne, værdier og hvordan tilbudsgiver vil drifte Bøgeskovhus.

Aarhus Kommune indbyder interesserede leverandører til at indgå i høring omkring det kommende udbud. Høringen vil være et individuelt møde med interesserede leverandører, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål og kommentere det kommende udbud. Høringsperioden vil ligge i februar 2024. Er I interesseret i at deltage i høring, bedes I kontakte på mail Jakob Nielsen: jakni@aarhus.dk eller Lise Hanghøj: lisehan@aarhus.dk, så vil der blive arrangeret et møde.

Udbuddet forventes gennemført efter nedenstående milepæle. Bemærk venligst, at datoerne er foreløbige.

Det vil være muligt at deltage i en fysisk besigtigelse af Bøgeskovhus. Såfremt dette ønskes, kontaktes Jakob Nielsen: jakni@aarhus.dk.

Foreløbige tidsplan:

Offentliggørelse af udbudsmaterialet: 01-03-2024

Tilbudsfrist: 04-04-2024

Forhandlingsperiode: uge 17/18

Frist for endeligt tilbud: 27-05-2024

Udpegning af vinder og kontrakt medio juni

Implementering august til oktober 2024

Overtagelse af driften: 01-10-2024

Der er vedlagt foreløbigt materiale, som beskriver, hvordan Aarhus Kommune drifter lignende tilbud, Økonomi og tegningsmateriale.