Høring af udbudsmateriale vedr. ernæringspræparater og remedier til KomUdbud

Consultation
Start date: 20-04-2023 - 14:00
End date: 04-05-2023 - 10:00

Forberedelse af udbud

KomUdbud forbereder udbud af ernæringspræparater og remedier. I den forbindelse gennemføres en høring, med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige udformning af udbudsmaterialet både for KomUdbud og potentielle tilbudsgivere.

Opfordring til at komme med bemærkninger

På baggrund heraf opfordres potentielle tilbudsgivere og andre interesserede til at komme med forslag og bemærkninger til det foreløbige udbudsmateriale.

Det foreløbige materiale, der sendes i høring er:

  • Udbudsbetingelser og rammeaftale
  • Kravspecifikation
  • Tilbudsliste

Bemærkninger med mere bedes uploadet i Comdia.

KomUdbud vil ikke under høringen svare på spørgsmål til materialet.

Det er ikke en forudsætning at deltage i høringen for at kunne deltage i det kommende udbud.

På baggrund af indkomne bemærkninger kan materialet ændres i ubegrænset omfang inden offentliggørelse af EU-udbudsbekendtgørelse og det endelige udbudsmateriale, som til den tid offentliggøres i Comdia.

Hvad er KomUdbud

KomUdbud er et kommunalt udbudsfællesskab bestående af fynske og jyske kommuner. Se eventuelt mere på www.komudbud.dk