8. August 2017 - Jakob Nielsen, Københavns kommune
Questions
Kommentarer
Spørgsmål til markedsdialogen

Københavns Kommune forventer at udbyde værkstedsydelser til køretøjer under 3.500 kg (delaftale 1) og værkstedsydelser til køretøjer over 3.500 kg (delaftale 2).

Københavns Kommune afholder derfor denne markedsdialog, med anvendelse af Comdia-platformen. 

------------------------------------------------------------------- 

I denne markedsdialog kan interesserede virksomheder komme med kommentarer til udkast til:

Værkstedsydelser til køretøjer under 3.500 kg (delaftale 1) 

  • Bilag 1.1: Teknisk specifikation
  • Bilag 2.1: Tilbudsliste

Værkstedsydelser til køretøjer over 3.500 kg (delaftale 2) 

  • Bilag 1.2: Teknisk specifikation
  • Bilag 2.2: Tilbudsliste

Disse dokumenter (filer) fremgår af menuen til venstre.

Ved kommentarer til udkastene bedes der henvises til det pågældende delaftale-nr., dokumentnavn, sidetal, punkt, afsnit mv.

Bemærk, at da der således alene er tale om udkast, er flere elementer i udkastene ikke færdige. Der tages forbehold for alle dele i udkastene. Hvad angår eksempelvis regnearkene (tilbudslisterne) kan de heri anførte vægte, de steder hvor de er sat ind, alene betragtes som illustrative, og formlerne i regnearkene er ligeledes ikke færdige.

-------------------------------------------------------------------

Københavns Kommune stiller også nedenstående spørgsmål, som interesserede virksomheder i forbindelse med denne markedsdialog opfordres til at kommentere/svare på.

Generelle spørgsmål:

Vedr. Delaftale 1 (værkstedsydelser til køretøjer under 3.500 kg):

Spørgsmål 1: Hvor mange værksteder har tilbudsgiver tilknyttet, til betjening af Københavns Kommune på vilkår og priser ifølge en indgået aftale?

Spørgsmål 2: Hvor mange værksteder ligger fysisk i Københavns Kommune?

Spørgsmål 3: Kan alle tilknyttede værksteder lave lovpligtigt Tippeladseftersyn, kraneftersyn og Liftkontrol?

Spørgsmål 4: Hvornår og til hvilke opgaver påtænkes det at bruge underleverandører?

Spørgsmål 5: Tilbydes SMS-service a la hos tandlægen, dvs. en sms-reminder, når det er tid til service og når køretøjet er klar til afhentning?

Vedr. Delaftale 2 (værkstedsydelser til køretøjer over 3.500 kg): 

Spørgsmål 6: Hvor mange værksteder har tilbudsgiver tilknyttet, til betjening af Københavns Kommune på vilkår og priser ifølge en indgået aftale?

Spørgsmål 7: Hvor mange værksteder ligger fysisk i Københavns Kommune?

Spørgsmål 8: Kan alle tilknyttede værksteder lave lovpligtigt Tippeladseftersyn, kraneftersyn og Liftkontrol?

Spørgsmål 9: Hvornår og til hvilke opgaver påtænkes det, at bruge underleverandører?

Spørgsmål 10: Tilbydes SMS-service a la hos tandlægen, dvs. en sms-reminder, når det er tid til service og når køretøjet er klar til afhentning? 

Spørgsmål vedrørende miljø:

Spørgsmål 11: Reduktion af miljøbelastning: Findes der eksempler på hvordan miljøbelastningen fra drift af et autoværksted kan reduceres? 

Spørgsmål 12: Substitution af kemikalier: Mange materialer benyttet i et autoværksted bliver til farligt affald efter endt brug (fx absorptionsmidler, airbags- og selestrammere, akkumulatorer, bilbatterier, autoruder, blyholdige balanceklodser, bremsevæskevand, bremsevæske, CFC-kølemidler, dieselolie, dæk, elektronisk udstyr, gear- og hydraulikolie, glas, jern, katalysatorer, koblingsvæske, kofangere, kølervæske, maling og lak, oliefiltre, pap, papir, spildolie og sprinklervæske). Findes der brugbare alternativer til disse eller andre materialer (fx bionedbrydelige produkter)? Hvis ja, opnås der samme effekt og holdbarhed, og afviger prisen fra det konventionelle produkt?

Spørgsmål 13: Reduktion af affaldsmængder: Findes der eksempler på, hvordan mængden af affald genereret ifm. drift af autoværksted kan reduceres? Fx gennem genbrug/genanvendelse af materialer?

Spørgsmål 14: Affaldssortering: Findes der oplagte muligheder for at øge affaldssortering udover lovens krav? 

Ved kommentarer/svar til de opstillede spørgsmål bedes der henvises til det pågældende spørgsmålsnr. 

24. August 2017 - Poul Egtved, SCANIA DANMARK A/S
Questions
Kommentarer
Anonym for andre tilbudsgivere

 Hej Jacob

Er mine svar på dine spørgsmål anonyme for andre tilbudsgivere?

Poul - Scania 

25. August 2017 - Anonymous
Questions
Kommentarer
Svar på Spørgsmål:-)

 

Vedr. Delaftale 2 (værkstedsydelser til køretøjer over 3.500 kg): 

Spørgsmål 6: Hvor mange værksteder har tilbudsgiver tilknyttet, til betjening af Københavns Kommune på vilkår og priser ifølge en indgået aftale?

Svar: En værksteds adresse, som er nord europas største Scania værksted med over 60 mekanikere fordelt på Lastbil, bus, hydraulik, plade, tank og trailer  værksteder.

Spørgsmål 7: Hvor mange værksteder ligger fysisk i Københavns Kommune?

Svar: Ligger i Ishøj, lige op af mortorvejsnettet. (Vi nedlage værksted i Valby bl. pga af miljø zonen.) 

Spørgsmål 8: Kan alle tilknyttede værksteder lave lovpligtigt Tippeladseftersyn, kraneftersyn og Liftkontrol?

Svar: Ja, med diverse cetifikater. 

Spørgsmål 9: Hvornår og til hvilke opgaver påtænkes det, at bruge underleverandører?

Svar: Ingen, vi klare det hele selv.

Spørgsmål 10: Tilbydes SMS-service a la hos tandlægen, dvs. en sms-reminder, når det er tid til service og når køretøjet er klar til afhentning? 

Svar: Vi har udvidet servicen og ringer nu bilerne ind,(så skal i ikke tænke på noget vi tager hele ansvaret). Vi kan dog både SMS og Mail. 

Spørgsmål vedrørende miljø:

Spørgsmål 11: Reduktion af miljøbelastning: Findes der eksempler på hvordan miljøbelastningen fra drift af et autoværksted kan reduceres? 

Svar: Vi gennemgår med jævne mellemrum vores affaldssortering for at optimere det. Senest er der i Ishøj fjernet mange "personlige" affaldsspande som er blevet erstattet med centralt placerede sorterings muligheder.

Vi har også stor fokus på at vores affald bliver sorteret korrekt ved kilden, derfor er der på langt de fleste af vores værkstedet placeret flere forskellige former for affaldsbeholdere så vi sikrer at vores medarbejdere ikke skal gå langt for at sortere korrekt. Efterfølgende er der stikprøvekontrol i de enkelte afdelinger hvor det sikres at størstedelen af vores affald sorteres korrekt, og hvis ikke, at det så bliver påtalt over for medarbejderne.

Spørgsmål 12: Substitution af kemikalier: Mange materialer benyttet i et autoværksted bliver til farligt affald efter endt brug (fx absorptionsmidler, airbags- og selestrammere, akkumulatorer, bilbatterier, autoruder, blyholdige balanceklodser, bremsevæskevand, bremsevæske, CFC-kølemidler, dieselolie, dæk, elektronisk udstyr, gear- og hydraulikolie, glas, jern, katalysatorer, koblingsvæske, kofangere, kølervæske, maling og lak, oliefiltre, pap, papir, spildolie og sprinklervæske). Findes der brugbare alternativer til disse eller andre materialer (fx bionedbrydelige produkter)? Hvis ja, opnås der samme effekt og holdbarhed, og afviger prisen fra det konventionelle produkt?

Svar: Substitution: I Scania har vi 2 overordnede lister. Vi har en "sort" liste med kemi som vi ikke vil have i vores virksomhed, og vi har en "grå" liste med produkter vi gerne vil have erstattet. Ved de sidste kontroller der er foretaget blev der ikke fundet nogle produkter som kunne relateres til den "sorte" eller den "grå" liste.

Yderligere har vi årligt haft kontakt med vores tidligere primære leverandør af kemi (Berner) hvor vi sammen har gennemgået de produkter vi har købt i løbet af året der er gået, og har så efterfølgende lavet en liste med produkter som kan udgå da det er muligt at anvende andre, allerede godkendte, produkter. På den måde fjernede vi for ca. 1 år siden ca. 20% af vores kemiprodukter.

Yderligere har alle vores afdelinger en aftale med, blandt andet, ABAS som håndterer alle vores "farlige" affaldsprodukter for os, og helt generelt kan man sige at fabrikken har stor fokus på at de materialer der anvender til vores produkt er så miljøvenlige og bæredygtige som muligt.

Spørgsmål 13: Reduktion af affaldsmængder: Findes der eksempler på, hvordan mængden af affald genereret ifm. drift af autoværksted kan reduceres? Fx gennem genbrug/genanvendelse af materialer?

Svar: Som beskrevet tidligere har vi stor fokus på at vores affald bliver sorteret korrekt, så det affald hvor der er mulighed for genbrug, rent faktisk bliver sorteret fra så det er muligt.

Spørgsmål 14: Affaldssortering: Findes der oplagte muligheder for at øge affaldssortering udover lovens krav?

Svar: Det har vi allerede gjort igennem flere år, blandt andet på grund af økonomi og miljøhensyn. Helt oplagt sorterer vi blandt andet jern og aluminium hver for sig da der er stor forskel på prisen på de to produkter. Helt generelt har vi stor fokus på at sortere korrekt, da det der ikke umiddelbart er mulighed for at sortere kommer i "restaffald" og det er det der er dyrest at komme af med. Så vi har helt naturligt fokus på det.