Rammeaftale 50.48 – Tele og data

Open/public
Start date: 19-09-2013 - 00:00
End date: 18-10-2013 - 23:59

OBS: Deadline for at kommentere nærværende materiale er rykket til den 18. oktober 2013, kl. 16.
SKI inviterer potentielle leverandører til teknisk dialog i forbindelse med et kommende udbud af en fælleskommunal forpligtende aftale om tele og data. Formålet er at give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at komme med input i forhold til, hvordan udbuddet kan formes.  

 

Generelt om udbuddet 50.48 Tele og data

Udbuddet vedrører udbud af en kommunalt forpligtende rammeaftale for levering af tele og data: ”50.48 Tele og data”. Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som vil blive udbudt på vegne af de SKI kunder, som forud for udbuddet tilslutter sig rammeaftalen. Aftalen vil rette sig mod SKI’s kommunale kunder, men øvrige kunder kan tilslutte sig aftalen. Det vil fremgå af udbudsmaterialet hvor mange kommuner og øvrige offentlige institutioner, der har forpligtet sig til at bruge sortimentet på aftalen. Omfanget af kundernes forpligtelse til at anvende rammeaftalen vil fremgå af udbudsmaterialet.
 
Der kan læses mere om de forpligtende aftaler, som SKI udbyder i tæt samarbejde med KL og en række kommuner her: https://www.ski.dk/viden/Sider/Forpligtende-indkoebsaftaler.aspx

Væsentligt for udbud af de kommunale forpligtende indkøbsaftaler er, at der etableres en ekstern projektgruppe bestående repræsentanter fra kommunerne, som medvirker til at træffe beslutninger omkring udbudsdesign mv. og deltager i udarbejdelsen af udbudsmaterialet.
 
Overordnet forventes det at udbuddet omfatter: Fastnettelefoni, mobiltelefoni (voice og data), mobilt bredbånd, opkoblinger til hjemmearbejdspladser, tilbehør og tilknyttede service ydelser. Derudover vil der være en række yderlige ydelser og services som skal leveres. Det er endnu ikke endeligt besluttet om terminaler (telefoner) indgår i aftalen. Aftalen vil i stort omfang indeholde et sortiment svarende til den eksisterende SKI aftale ”02.08 Tele og data”.

Det forventes, at udbuddet offentliggøres i første kvartal 2014.

Dialog omkring tele og data udbud
SKI og den eksterne projektgruppe bestående af repræsentanter fra Fællesudbud Sjælland (FUS), KomUdbud, Indkøb Nordsjælland (IN), Spar 5, Brønderslev Kommune, Københavns Kommune, Odense Kommune, Aarhus Kommune og Varde Kommune inviterer i forbindelse med et kommende udbud af en fælleskommunal forpligtende rammeaftale på tele og data potentielle tilbudsgivere til teknisk dialog. Formål er, at give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at komme med input i forhold til, hvordan udbuddet kan udformes. Der er udsendt forhåndsmeddelelse vedr. den tekniske dialog d. 5. september 2013 via TED.
 
Dialogen foregår på platformen OffentligPrivatDialog.dk, hvor SKI indbyder relevante markedsaktører til at give deres synspunkter til SKI’s overvejelser omkring det kommende udbud af tele og data. 

Formålet
Formålet med den offentlige-private dialog er at få afprøvet tankerne med potentielle tilbudsgivere på et tidspunkt, hvor SKI stadig har mulighed for evt. at indarbejde feedback i udbuddet.

SKI har en række spørgsmål og emner, som vi særligt ønsker at markedet tager stilling til (se menuen til venstre). Der vil være tale om en løbende proces, hvor SKI vil stille spørgsmål, og der vil være løbende tidsfrister for at give input. Når SKI på et senere tidspunkt begynder at udarbejde udbudsmaterialet, forventes det, at relevante dele af udbudsmaterialet (tilbudslister, kravspecifikation mv.) løbende vil blive gjort tilgængeligt for kommentering hos leverandørerne. Leverandørernes input vil løbende blive evalueret.

Få adgang til dialogen
Dialogen påbegyndes medio september 2013, og forventes afsluttet medio december. 

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til nedenstående overvejelser vedr. en kommunal forpligtende aftale på tele og data kan deltage på ”idé-udbud”. 

BEMÆRK: Du skal oprette dig med login for at kunne deltage.

Opret dig som bruger her:
http://www.offentligprivatdialog.dk/opret-bruger.aspx 

FREMGANGSMÅDE:
1.  Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på.
2.  Klik på et fokusområde i venstre side og læs teksten på denne, eller svar på oprettede spørgsmål.
3.  Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til dette fokusområde.

Deadline
Nærværende materiale kan kommenteres frem til den 18. oktober 2013, kl. 16.

Øvrige opmærksomhedspunkter
Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale.

SKI skal derudover gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne inputs. 
 
Svar, der afgives af SKI, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar.