Høring vedrørende anskaffelse af El-biler

Consultation
Start date: 03-03-2023 - 12:00
End date: 13-03-2023 - 23:59

Mariagerfjord Kommune inviterer til høring vedrørende anskaffelse af El-biler.

Mariagerfjord kommune er POGI kommune og har derfor truffet beslutning om, at en stor del af bilflåden skal omlægges til elbiler. I den forbindelse påtænkes det at gennemføre et miniudbud via SKI’s dynamiske indkøbssystem 50.86. omhandlende finansielleasing af omkring 70-80 biler.

For at sikre en så smidig proces som muligt sendes dele af materialet i offentlig høring forud for konkurrenceudsættelsen.

Ordregiver opfordrer til, at tilbudsgivere i forbindelse med denne høring anvender vedhæftede høringsskema.