Archive

Follow Mariagerfjord kommune
Keyword:
Select goods / services:
Id Name
138076
Anskaffelse af et Access punkt samt gentegning af licenser til Access punkter
150768
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. til Mariagerfjord Kommune
147290
Direkte tildeling på SKI02.19 - It-system til dagtilbud
147288
Direkte tildeling på SKI02.19 - Personale- og lønsystem
147286
Direkte tildeling på SKI02.19 - Økonomisystem
145583
Etablering og drift af ladestandere til Hjemme- og sygeplejen i Mariagerfjord Kommune
144222
EU-Udbud af vintertjenester
148007
EU-Udbud af vintertjenester (Genudbud)
151283
EU-Udbud på håndtering af småt haveaffald samt afsætning af kompost til Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser
153701
EU-udbud på indkøb og levering af Chromebooks til Mariagerfjord Kommune - Cancelled
140425
EU-udbud på indkøb og levering af skolemøbler til Jysk Fællesindkøb
166130
Forhandling - Indkøb og levering af Chromebooks til Mariagerfjord Kommune
155725
Genudbud - EU-udbud på indkøb og levering af Chromebooks til Mariagerfjord Kommune - Cancelled
136959
Høring vedr. anskaffelse af El-biler
200024
Høring vedr. udbud på daginstitutionsmøbler til Jysk Fællesindkøb
133360
Høring vedr. Udbud på koncessionskontrakt vedr. Etablering og drift af ladestandere
135215
Høring vedr. Udbud på skolemøbler til Jysk Fællesindkøb
122241
Rådgiverydelse på foranalyse på renovering af Rosendalskolen
125133
Totalrådgivning på ombygning og renovering af Mariager Skole
140430
Udbud af gadebelysning til Mariagerfjord Kommune
115043
Udbud på forflytningshjælpemidler til Jysk Fællesindkøb
134727
Udbud på koncessionskontrakt vedr. Etablering og drift af ladestandere
132387
Udvendig renhold af kommunalt ejede bygninger i Mariagerfjord Kommune