Låseservice

Open/public
Start date: 13-05-2019 - 00:00
End date: 24-05-2019 - 23:59

SDU vil gerne høre kommentarer fra markedet til udbud af låseservice inden det sendes i EU-udbud.

13. Maj 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Kontraktskrav
Leveringstid

Vil følgende leveringstider kunne overholdes?:


- Akut: Levering fra dag til dag

- Normal: Levering 3 arbejdsdage fra bestilling

13. Maj 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Kontraktskrav
Prisregulering

Følgende prisregulering på tilbudte timepriser  foreslås af SDU:


"Prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Danmarks statistiks prisindeks BYG42 – Byggeomkostningsindeks for boliger (2015=100) efter hovedindeks = Byggeomkostningsindeks for boliger, delindeks = aftalens ydelsesområde, art = arbejdsomkostninger, enhed = ændring i pct. I forhold til samme kvartal året før, kvartal = 2. kvartal i det pågældende år, der ønskes prisreguleret"


Kan dette anvendes? I så fald, hvilket delindeks skal der indsættes? Hvis ikke, hvilket prisindeks anvendes til regulering af timepriser?

13. Maj 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Egnethed og tildeling
Egnethedskrav

Kan alle tilbudsgivere leve op til de angivende egnethedskrav?

13. Maj 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Egnethed og tildeling
Tildelingskriterier

Er tildelingskriterierne forståelige og gennemsigtige?