Markedshøring på udbud af e-læringssystem

Open/public
Start date: 17-07-2019 - 00:00
End date: 23-08-2019 - 23:59

SDU er i gang med at forberede udbud af Learning Management System (LMS). I den forbindelse vil SDU gerne have kommentarer fra virksomhederne inden det sendes i EU-udbud.


Udbudsproceduren vil blive gennemført som udbud med forhandling.

Udbudsprocessen er opdelt i følgende:

- Egnethed vurderes ud fra på forhånd fastsatte kriterier (ansøgningsfasen)

- Udvælgelse foretages (3 virksomheder)

- Opfordring til at afgive indledende tilbud udsendes (tilbudsfasen)

- Indledende tilbud kommer ind fra de opfordrede tilbudsgivere

- Evt. forhandlingsmøder med SDU

SDU forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger.

- Fremsendelse af endelig tilbud ud fra fastsatte tildeling og underkriterium

- Det bedste tilbud identificeres

- Tildelings- og afslagsskrivelser udsendes

- Standstill-perioden afholdes

- Kontrakt indgås


SDU opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil.


Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer SDU til at de begrundes. Det er op til SDU at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.


15. Juli 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Udbudsbetingelser
Tildeling

SDU påtænker at lægge vægt på vedlagte dokument i evalueringen af konkurrenceparametrene i forhold til Learning Management System (LMS).


Giver det anledning til spørgsmål, eller kommentarer?


15. Juli 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Egnethedskrav til økonomisk og finansiel kapacitet
Egnethedskrav til økonomisk og finansiel kapacitet

SDU påtænker at stille egnethedskrav til økonomisk og finansiel kapacitet. Vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet:


• Tilbudsgiver skal som minimum have en samlet omsætning på 30 mio. DKK ekskl. moms. i de seneste tre afsluttede regnskabsår.


• Ansøger skal have en positiv solvensgrad for seneste regnskabsår.


• Ansøger skal have en positiv likviditetsgrad for seneste regnskabsår.


Giver det anledning til kommentarer? Kan alle tilbudsgivere leve op til de angivne egnethedskrav?


15. Juli 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Udbudsbetingelser
Udvælgelse

Såfremt antallet af ansøgere, der lever op til egnethedskravene, overstiger det antal, som Ordregiver ønsker at prækvalificere, gennemføres der en udvælgelse blandt de egnede ansøgere, således at alene det rette antal ansøgere bliver prækvalificeret.


Udvælgelsen vil ske på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:


- Referenceliste med beskrivelse af de 10 vigtigste leverancer leveret inden for de seneste 3 år. Ved de vigtigste leverancer menes de leverancer, der er mest sammenlignelige med den for indeværende udbudte opgave. Det vurderes i den forbindelse særligt positivt hvis der deriblandt er referencer hvor Leverandøren har foretaget

o Udvikling af platformen i samarbejde med kunden

o Integrationer med kundens IT-landskab og med 3. parts-systemer

o Migration af data fra Blackboard.

- Positive slutbrugertilfredshedsmåling: Det vurderes i den forbindelse positivt hvis en brugertilfredsmåling viser stor tilfredshed blandt såvel studerende som undervisere.

- 5 Kundeudtalelser hvor positive meldinger vedr. følgende vægtes særligt positivt:

o Platformens fleksibilitet med hensyn til integrationer med andre systemer og udveksling af data med andre systemer

o Samarbejde angående udvikling af platformen

o Supportorganisation af e-læringssystemet

o Opfyldelse af servicemål


Ordregiver forbeholder sig ret til at tage kontakt til de anførte referencer og udtalelser, hvis dette skønnes nødvendigt.


Til vurdering af ovenstående skal ansøger udfylde Bilag X Udvælgelse i forbindelse med prækvalifikation.


På basis heraf udvælges 3 ansøgere til at afgive tilbud.


Giver det anledning til kommentarer?


15. Juli 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Egnethedskrav til teknisk og faglig formåen
Egnethedskrav til teknisk og faglig formåen

SDU påtænker at stille egnethedskrav som er relevante i forhold til at finde de tilbudsgivere, der kan løfte opgaven.


Vedrørende teknisk og faglig formåen:

• Tilbudsgiver skal angive minimum 10 sammenlignede referencer fra de seneste 3 år inden for området af e-læringssystemet, leveret til universiteter eller andre videregående uddannelsesinstitutioner.


Giver det anledning til kommentarer?


Er der andre egnethedskrav til teknisk og faglig formåen, som SDU kan stille til tilbudsgiverne der er relevante?


15. Juli 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Tilbudsskemaet
Tilbudsskemaet til LMS

Er der kommentarer, eller spørgsmål til tilbudsskemaet, og den dertil knyttede bilag?

15. Juli 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Databehandleraftale
Databehandleraftale

Er der kommentarer, eller spørgsmål til databehandleraftalen, og den dertil knyttede bilag?

Attached documents
15. Juli 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Organisering i forbindelse med tilslutningen
Organisering i forbindelse med tilslutningen

Giver det anledning til kommentarer?

15. Juli 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Tidsplan
Tidsplan

SDU påtænker at publicere udbuddet i september måned. 


Er tidsplanen realistisk? 

Attached documents
15. Juli 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Hostingaftale
Hostingaftale

SDUi vil gerne have at leverandøren forholder sig generelt til den foreslåede hostingaftale, og giver input til evt. uhensigtsmæssigheder.


Særligt vil SDU gerne have input til følgende:

Pkt. 32: Er de foreslåede beløb realistiske?

Pkt. 14: Beskriver betingelserne for regulering af serviceafgift. SDU vil gerne have input til den foreslåede reguleringsmodel.

SDU vil gerne have input til den foreslåede bod for overskridelse af overtagelsesdagen.

SDU vil gerne have input til den foreslåede bod for overskridelse af servicemål

15. Juli 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
SLA – Service Level Agreement
SLA – Service Level Agreement

Er der kommentarer, eller spørgsmål til SLA - Service Level Agreement, og den dertil knyttede bilag?

15. Juli 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Kravspecifikation
Kravspecifikation del 1 testskema

SDU vil gerne have at leverandøren forholder sig generelt til kravspecifikationen, og giver input til evt. urealistiske krav.


SDU vil gerne have input til om der er nogle tekniske krav som SDU skal opfylde for at SDU kan gøre brug af servicen?

Er der kommentarer, eller spørgsmål til kravspecifikationen, og den dertil knyttede bilag?

15. Juli 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Kravspecifikation
Kravspecifikationen del 1 funktionalitet og brugerflade

SDU vil gerne have at leverandøren forholder sig generelt til kravspecifikationen, og giver input til evt. urealistiske krav.


SDU vil gerne have input til om der er nogle tekniske krav som SDU skal opfylde for at SDU kan gøre brug af servicen?


Er der kommentarer, eller spørgsmål til kravspecifikationen, og den dertil knyttede bilag?

15. Juli 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Kravspecifikation
Kravspecifikationen del 2 tekniske krav og ønsker

SDU vil gerne have at leverandøren forholder sig generelt til kravspecifikationen, og giver input til evt. urealistiske krav.


SDU vil gerne have input til om der er nogle tekniske krav som SDU skal opfylde for at SDU kan gøre brug af servicen?


SDU vil gerne have input til hvilke muligheder der i jeres system er for at fravælge opgraderinger/patches m.m.


SDU vil gerne have input til hvor længe (min/max) log data kan gemmes? Vi ønsker at leverandørerne svarer på hvad mulighederne er.


Er der kommentarer, eller spørgsmål til kravspecifikationen, og den dertil knyttede bilag?

15. Juli 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Kravspecifikation
Kravspecifikation del 2 krav og ønsker specielle for cloud

SDU vil gerne have at leverandøren forholder sig generelt til kravspecifikationen, og giver input til evt. urealistiske krav.


SDU vil gerne have input til om der er nogle tekniske krav som SDU skal opfylde for at SDU kan gøre brug af servicen?


SDU vil gerne have input til hvilke muligheder der i jeres system er for at fravælge opgraderinger/patches m.m.


SDU vil gerne have input til hvor længe (min/max) log data kan gemmes? Vi ønsker at leverandørerne svarer på hvad mulighederne er.


Er der kommentarer, eller spørgsmål til kravspecifikationen, og den dertil knyttede bilag?

24. Juli 2019 - Anonymous
Questions
Udbudsbetingelser
Language requirement for submission

Hello 


Our question is in relation to the language requirement for submission of the documentation.


We assume that most all of the global vendors would prefer to submit their documentation in English. 


We would like to confirm that we are allowed to submit our documentation in English as this will have a material impact on our choice of whether we are able to submit a bid or not


Thank-you for the opportunity to be part of your process.



15. August 2019 - Anonymous
Questions
Udbudsbetingelser
Unable to post Replies

Good morning. We have been unable to post replies on several of the documents/sections in particular the Databehandleraftale and Kravspecifikation del 1 testskema. We post the comment but it does not add or load onto the page.


Please advise.


Regards

15. August 2019 - Anonymous
Questions
Kravspecifikation
Confidential feedback - possible?

Hi,


We have some feedback and suggestions on some documentation that we feel are our competitive advantage and confidential in nature. I note there is the option to post anonymously, but is it possible to share recommendations / feedback confidentially directly with SDU? 


Thank you.

16. August 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Licensmodel
Forslag til licensmodel og tilhørende tilbudsskema

SDU har udarbejdet vedhæftede forslag til Licensmodel. Der ønskes input til om modellen er overensstemmende med hvad branchen kan tilbyde. 


SDU gør dertil opmærksom på at der de kommende år forventes flere deltidsstuderende (enkeltfag og kortere kurser) herunder indtægtsdækket virksomhed. Desuden forventer SDU at studerende i højere grad vil tage enkelte fag på andre universtieter hvilket vil påvirke antal STÅ. 

16. August 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Licensmodel
Licensmodel med tilhørende tilbudsskema

SDU har udarbejdet vedhæftede forslag til Licensmodel. Der ønskes input til om modellen er overensstemmende med hvad branchen kan tilbyde.

SDU gør dertil opmærksom på at der de kommende år forventes flere deltidsstuderende (enkeltfag og kortere kurser) herunder indtægtsdækket virksomhed. Desuden forventer SDU at studerende i højere grad vil tage enkelte fag på andre universtieter hvilket vil påvirke antal STÅ.

Attached documents