Markedshøring på udbud af e-læringssystem

Open/public
Start date: 17-07-2019 - 00:00
End date: 23-08-2019 - 23:59

SDU er i gang med at forberede udbud af Learning Management System (LMS). I den forbindelse vil SDU gerne have kommentarer fra virksomhederne inden det sendes i EU-udbud.


Udbudsproceduren vil blive gennemført som udbud med forhandling.

Udbudsprocessen er opdelt i følgende:

- Egnethed vurderes ud fra på forhånd fastsatte kriterier (ansøgningsfasen)

- Udvælgelse foretages (3 virksomheder)

- Opfordring til at afgive indledende tilbud udsendes (tilbudsfasen)

- Indledende tilbud kommer ind fra de opfordrede tilbudsgivere

- Evt. forhandlingsmøder med SDU

SDU forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger.

- Fremsendelse af endelig tilbud ud fra fastsatte tildeling og underkriterium

- Det bedste tilbud identificeres

- Tildelings- og afslagsskrivelser udsendes

- Standstill-perioden afholdes

- Kontrakt indgås


SDU opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil.


Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer SDU til at de begrundes. Det er op til SDU at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.