Markedshøring på udbud vedr. indkøb af løst inventar til Nyt Sund

Open/public
Start date: 16-06-2022 - 14:10
End date: 28-06-2022 - 10:00

Syddansk Universitet er i gang med at forberede udbud vedr. indkøb af løst inventar til Nyt Sund, Campus Odense. I den forbindelse vil vi gerne have kommentarer fra virksomhederne inden det sendes i EU-udbud.

Syddansk Universitet opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse dele af materialet og komme med bemærkninger hertil.

Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer Syddansk Universitet til at de begrundes. Det er op til Syddansk Universitet at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.