Mediebureauydelser

Open/public
Start date: 26-05-2020 - 00:00
End date: 09-06-2020 - 23:59

SDU ønsker kommentarer og bemærkninger til udbud af mediebureauydelser.


Udbuddet vedrører en rammeaftale om levering af mediebureauydelser. Ved mediebureauydelser skal her forstås SEM (Search Engine Marketing), SEO (Search Engine Optimization), markedsføring på diverse digitale medier, herunder diverse SoMe-platforme (Social Media) og YouTube m.m., samt markedsføring.

Opgaven består af både større og længerevarende strategiske opgaver, herunder vedrørende brug og udvælgelse af medier, annonceringsstrategi, afrapportering, evaluering og forslag til forbedring af kampagner samt mindre ad hoc-opgaver.