Mediebureauydelser

Open/public
Start date: 26-05-2020 - 00:00
End date: 09-06-2020 - 23:59

SDU ønsker kommentarer og bemærkninger til udbud af mediebureauydelser.


Udbuddet vedrører en rammeaftale om levering af mediebureauydelser. Ved mediebureauydelser skal her forstås SEM (Search Engine Marketing), SEO (Search Engine Optimization), markedsføring på diverse digitale medier, herunder diverse SoMe-platforme (Social Media) og YouTube m.m., samt markedsføring.

Opgaven består af både større og længerevarende strategiske opgaver, herunder vedrørende brug og udvælgelse af medier, annonceringsstrategi, afrapportering, evaluering og forslag til forbedring af kampagner samt mindre ad hoc-opgaver.

26. Maj 2020 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Prækvalifikation
Egnethedskrav og udvælgelseskriterier

SDU ønsker kommentarer til de opstillede egnethedskrav og udvælgelseskriterier. Se vedhæftede fil. 


Egnethedskravene er minimumskrav som ansøgere som minimum skal opfylde for at kunne blive prækvalificeret til at afgive tilbud. 

SDU ønsker i den forbindelse særligt kommentarer til hvorvidt egnethedskravene er rimelige for branchen. Dette set i relation til at SDU ønsker én leverandør som kan servicere hele SDU i forhold til Mediebureauydelser. 


Udvælgelseskriterierne er de kriterier som vil blive brugt til at udvælge de bedst egnede ansøgere i det tilfælde at antallet af ansøgerer overstiger 5. 

SDU ønsker i den forbindelse kommentarer til hvorvidt branchen anser udvælgelseskriterierne som retvisende for at udvælge de bedste ansøgere. Attached documents
26. Maj 2020 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Tildelingskriterier
Tildelingskriterier

SDU ønsker kommentarer til tildelingskriterium herunder formuleringen, vægtning og hensigtsmæssigheden af de enekelte delkriterier.

Se vedhæftede fil. 

Attached documents
26. Maj 2020 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Tilbudsliste
Tilbudsliste

SDU ønsker kommentarer til opsætningen af tilbudslisten - herunder opdelingen i tilbudskategorier baseret på fee og timer. 

Særligt ønsker SDU svar på om opsætningen for branchen giver en fair priskonkurrence. 

Se vedhæftede fil. 

26. Maj 2020 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
case
Case

SDU ønsker kommentarer til den udarbejdede case, som der skal udarbejdes besvarelse på i forbindelse med det første delkriterre for kvalitet. 

Er det tydeligt hvad det er tilbudsgiver skal gøre i forbindelse med udarbejdelsen af besvarelsen?

Står det vi beder om mål med de ressourcer tilbudsgiver skal bruge for at udarbejde besvarelse af casen?

26. Maj 2020 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
kontrakt
Kontrakt

SDU ønsker kommentarer til kontrakten, herunder om kontrakten matcher branchen / er der klausuler som ikke hører sig til i branchen. 


SDU gør særligt opmærksom på klausulerne 18 Vederlag og 19 Fakturering. 


Se vedhæftede fil. 

Attached documents
3. Juni 2020 - Anonymous
Questions
Prækvalifikation
Uddybbelse af deadlines

Hej SDU,


Vi kan kun se en umiddelbar deadline for selve udbuddet på comdia portalen.


Men hvornår er der deadline for henholdsvis Prækvalifikation og aflevering af den skriftlige pitch?