Høring - Kropsbårne Hjælpemidler (ortoser, korsetter, bandager, mv.)

Consultation
Start date: 20-02-2024 - 23:59
End date: 21-03-2024 - 23:59

Esbjerg Kommune udbyder inden for kort tid på vegne af medlemskommuner af KomUdbud levering af Kropsbårne Hjælpemidler (Ortoser, Bandager, Korsetter mv.).

Dette er et høringsmateriale, som alle potentielle tilbudsgivere bedes kommentere på, således det bedst mulige udbudsmateriale kan blive lavet, og eventuelle uhensigtsmæssigheder kan blive fjernet inden det endelige udbudsmateriale bekendtgøres.

Udbuddet forventes at blive lavet som et offentligt udbud, hvor der kan bydes ind på 1 – 8 delaftaler, som hver dækker et geografisk område. Efterfølgende indgås en 4-årig rammeaftale uden mulighed for forlængelse.

Fristen for at afgive høringssvar er torsdag den 21. marts 2024.

Det forventes, at udbuddet bekendtgøres uge 13 i 2024, og at tilbudsfristen placeres efter ca. 30 dage. Aftalen vil træde i kraft d. 1. september  2024.