Markedsdialog om kommende udbud på patruljebiler

Open/public
Start date: 19-10-2020 - 08:00
End date: 01-12-2020 - 12:00

Som led i forberedelsen af det kommende udbud ønsker Rigspolitiet indsigt i markedets muligheder via en teknisk dialog om hvilke køretøjstyper indenfor for en række segmenter, som potentielle tilbudsgivere kan tilbyde. I den forbindelse ønsker Rigspolitiet at få besvaret en række spørgsmål, der vedrører kørespecifikationer, løbetid på og betingelser i rammeaftaler, betingelser for levering af køretøjer til test mv.

Den tekniske dialog skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af det kommende udbud og består af en skriftlig proces med henblik på at få markedets feedback på en række stillede spørgsmål. Rigspolitiet har offentliggjort en række spørgsmål i Comdia, som ligeledes er fremsendt via et spørgeskema til en række leverandører, som Rigspolitiet har fundet relevante for det kommende udbud. Rigspolitiet opfordrer dog alle interesserede leverandører, uanset om disse har modtaget en mail fra Rigspolitiet eller ej, at tilmelde sig Comdia.

Rigspolitiet vil løbende sende spørgeskemaer ud til alle interesserede leverandører, der er tilmeldt dialogen i Comdia. Leverandørerne besvarer efter modtagelse af spørgeskema fra Rigspolitiet spørgsmålene direkte i spørgeskemaet og sender deres svar via mail retur til Rigspolitiet senest den 2. november 2020 kl. 12.00. Svar vil ikke offentliggøres i Comdia og alene være tilgængelige for Rigspolitiet, medmindre leverandøren selv besvarer spørgsmålene i Comdia. Rigspolitiet gør opmærksom på, at det er i orden, hvis leverandøren ikke kan svare på alle spørgsmål. Leverandøren kan derfor godt nøjes med at svare på enkelte af de stillede spørgsmål. Det bemærkes at Rigspolitiet kan sende nye spørgsmål løbende til relevante leverandører.

Det er gratis at deltage i dialogen. Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer. Dialogen vil ikke på nogen måde være bindende for Rigspolitiet i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det endelige udbudsmateriale.

2. November 2020 - Trine Kostechy, Rigspolitiet
Questions
Udsættelse af frist for besvarelse af spørgeskema til fredag den 6. november 2020 kl. 12:00

Kære alle

Vi har flyttet fristen til besvarelse af spørgeskemaet til på fredag kl. 12:00


6. November 2020 - Trine Kostechy, Rigspolitiet
Questions
Udsættelse af frist for besvarelse af spørgeskema til fredag den 13. november 2020 kl. 12:00

Kære alle

Vi har valgt at udskyde fristen en uge mere, så vi kan få svar fra alle. Vi er meget glade for de besvarelser vi allerede har modtaget og vi er i fuld sving med at gennemlæse alle disse. Hvis I har yderligere tilføjelser til det der allerede er fremsendt, er I velkomne til at gøre dette inden den nye frist.

Dbh Trine