Høring af udbudsmateriale forud for udbud af stationære personløftere og løftesejl til stationære- og mobile personløftere

Consultation
Start date: 29-08-2023 - 17:00
End date: 12-09-2023 - 10:00

Aarhus Kommune ønsker at foretage en høring af udbudsmaterialet vedr. det kommende udbud på levering af stationære personløftere og løftesejl til stationære- og mobile personløftere til Aarhus Kommune.

Der er nu lagt materiale op i Comdia, som vi meget gerne vil have jeres kommentarer til.


Der er uploadet et følgebrev til høring med kommentarer til udbudsmaterialet samt nogle specifikke spørgsmål, som vi gerne vil have tilbagemeldinger på. Der er mulighed for at uploade kommentarer til materiale i Comdia.


Høringskommentarer bedes angives under "Send høringssvar" i Comdia.